Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ogłoszenie

Zarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że w akcji zbiórki karmy i środków na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Mysłowicach wyróżniły się następujące klasy otrzymując:pies

 • klasa 3E – 5 punktów
 • klasa 1L – 4 punkty
 • klasa 4E – 3 punkty
 • klasa 2i – 2 punkty
 • klasa 3L – 2 punkty
 • klasa 3i – 2 punkty.

Opiekunem akcji w szkole była Aleksandra Stolecka z klasy 2i. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Wykład w MHK

Dnia 9 marca 2016 r. uczniowie klas 1i oraz 3e uczestniczyli w wykładzie profesora Zygmunta Woźniczki "Wojciech Korfanty - tragiczny polityk II Rzeczypospolitej". Wykład wpisuje się w 95 rocznicę plebiscytu i 3 powstania śląskiego, którego Korfanty był dyktatorem. Młodzież z uwagą i zainteresowaniem wysłuchała wykładu profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt BAKCYL

Dnia 9 marca 2016 r. uczniowie klas 2ag i 3bg uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu BAKCYL przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Projekt BAKCYL to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół gimnazjalnych. Zrealizowane zostały dwa tematy „Twoje pieniądze" oraz „Pożyczaj z głową".

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice dnia 14 marca 2016 roku (poniedziałek) odbędą się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) i podpisaniu listy wyborców.

Dopalacze największym zagrożeniem dla młodzieży?

Dnia 4 marca 2016 r. odbyła się debata oksfordzka pomiędzy uczniami z X Liceum Ogólnokształcącego im. Paderewskiego i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pod nazwą: "Dopalacze największym zagrożeniem dla młodzieży?". Naszą szkołę reprezentowali: Sebastian Duda (1L), Julia Ulenberg (2i), Aleksandra Łukomska (2i), Aleksandra Stolecka (2i), wsparcie ze strony publiczności – Patryk Sikiewicz (1L). Naszą młodzież przygotowała: mgr Agnieszka Swoboda oraz Ewa Drożdżyńska-Mlost.

Relacja Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Po wysłuchaniu argumentów, zdecydowana większość publiczności przyznała, że groźniejsze od dopalaczy są inne uzależnienia i przyznała zwycięstwo uczniom z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. Finałowe "starcie" odbędzie się 17 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Będziemy trzymać kciuki.

Akcja „Grosz do Grosza”.

grosz do grosza

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla ekonomistów

ksaplW okresie ferii uczniowie klasy 3E i 4E (grupy ekonomiczne) wzięli udział w egzaminie praktycznym, którego celem było potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie:

 • organizowania pracy na stanowisku ekonomisty,
 • technicznego przygotowania stanowiska komputerowego i oprogramowania do pracy,
 • sporządzania dokumentacji magazynowo - sprzedażowej z zastosowaniem programu SUBIEKT GT,
 • sporządzania dokumentacji kadrowo - płacowej z zastosowaniem programu GRATYFIKANT GT,
 • sporządzania dokumentacji księgowej z zastosowaniem programu REWIZOR GT.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono zgodnie z procedurą akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych N-FL/IL LLL.

Egzamin zakończył się pozytywną oceną oraz akredytacją ww. kwalifikacji zawodowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Chcesz pracować w Młodzieżowej Radzie Miasta Katowice?

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice jest reprezentacją młodzieży miasta Katowice. Jej kadencja trwa 2 lata. Sesje Rady odbywają się nie rzadziej niż co kwartał.

Celami Młodzieżowej Rady Miasta Katowice jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:
1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;
3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;
7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;
8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;
9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym.

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach jej komisji;
2) opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do Młodzieżowej Rady;
3) występowanie do Rady Miasta, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;
4) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w Katowicach;
5) współpracę z samorządami szkolnymi, innymi organizacjami i innymi młodzieżowymi radami.

Jeżeli chcesz reprezentować swoich kolegów ze szkoły w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Katowice zgłoś swoją kandydaturę w wyborach do dnia 7 marca. Zgłoszenia przyjmują: Monika Wilk (sala 31), Monika Mażewska (sala 27), Kamil Karpus (3i), Radosław Księżyk (2i), Dominik Pagacz (1E), Paweł Trytko (2i), Adam Zagórski (2E).

Wystawa

W naszej szkole od 11 lutego 2016 r. można oglądać wystawę „Kultura muzyczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Uroczyste otwarcie wystawy dla szerokiej publiczności odbędzie się w marcu. Już dziś serdecznie zapraszamy naszych uczniów.

Muzeum Historii Katowic

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice