Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Dzień przedsiębiorczości

dzienprzedW dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz liceum wzięli udział w XV edycji Dnia przedsiębiorczości zorganizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Olimpiada Statystyczna

Dnia 9 stycznia 2018 r. uczeń klasy 4i wziął udział w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Zajął 22 miejsce w województwie śląskim na 78 uczestników. Serdecznie gratulujemy.

E-składka 2018 - jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki ZUS na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

W 2018 roku przedsiębiorca (płatnik składek) jednym przelewem opłaci składki na:

• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

• ubezpieczenie zdrowotne,

• Fundusz Pracy,

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że przedsiębiorca (płatnik składek) zamiast trzech albo czterech przelewów będzie dokonywał tylko jednego na swój numer rachunku składkowego (NRS). Numer ten nadaje płatnikowi ZUS. Od października 2017 roku wysyła do płatników informację o NRS.

Źródło: kadry.infor.pl

Próbne egzaminy zawodowe

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas czwartych kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w dwóch próbnych ogólnopolskich egzaminach potwierdzających kwalifikację A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Koordynatorem pierwszego egzaminu był serwis: EgzaminZawodowy.com.pl.

Organizatorem drugiego egzaminu był Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie, koordynator, autorka zadań: Barbara Mikutra-Turek.

Olimpiada Statystyczna

Dnia 1 grudnia 2017 r. uczeń klasy 4i Paweł Trytko wziął udział w zawodach szkolnych II edycji Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

logo olimpOlimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych.

Jest głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Paweł zakwalifikował się do zawodów okręgowych. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!!!

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice