Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

100 lat polskiego złotego

Sto lat temu ustanowiono nasz narodowy środek płatniczy. Dnia 28 lutego 1919 r. uchwalono ustawę w sprawie nazwy polskiej monety. Inne propozycje naz100latZLwania naszej waluty to „lech”, „piast”, „pol” czy „Kościuszko”.

5 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym napisano: „Jednostka monetarna waluty polskiej otrzyma nazwę Lech, a setna jej część nazwę grosz”. Zgody na to nie wyraził m.in. Stanisław Karpiński, który pełnił wtedy funkcję dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. 28 lutego 1919 r. Sejm Ustawodawczy przesądził, że sto groszy składa się na jeden złoty, a nie jednego „lecha”.

Polska waluta rozwijała się wraz z kształtowaniem się państwa polskiego, dzieląc jego zmienne koleje losu. Podobnie jak nasz kraj, który w pewnych okresach znikał z mapy, z obiegu znikał i wracał złoty. Po raz pierwszy nazwa „złoty” pojawiła się oficjalnie w statutach piotrkowskich z 1496 r. Jej wartość ustalono na 30 groszy.

Złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924 r. w wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota.

Mennica Polska na zlecenie Narodowego Banku Polskiego stworzyła z okazji 100-lecia waluty specjalną serię złotych i srebrnych monet. Każdy zestaw zawiera wykonane z kruszcu monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 oraz 50 groszy, a także 1, 2 i 5 złotych. Nakład złotych zestawów wyniesie do 500 sztuk, a zestawy srebrne zostaną wyemitowane w nakładzie do 5 tysięcy sztuk.

Źródło: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/

Warsztaty z zakresu polityki społecznej

W ramach współpracy szkoły z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 16 maja 2019 roku uczniowie klasy 1E2 wzięli udział w warsztatach z zakresu polityki społecznej „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”.

Głównym celem podjętych działań było przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz pokazanie trzeciego sektora, jako alternatywnego obszaru do podejmowania działań społecznych, realizowania swoich zainteresowań i pasji, a w przyszłości również aktywności zawodowej.

Szkoła otrzymała 5 gier planszowych „Ekonomia Społeczna” do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości.

Akta osobowe pracowników od 2019 r.

Akta osobowe są podstawową częścią dokumentacji pracowniczej. Gromadzone są w niej oświadczenia lub dokumenty, które odzwierciedlają przebieg zatrudnienia pracownika.

 

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną podzielone na 4 części:

Część A – etap ubiegania się o zatrudnienie,

Część B – etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,

Część C – etap ustania stosunku pracy,

- Część D – wyodrębniona część dotycząca ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

 

Przewidziano możliwość podzielenia każdej części (A,B,C,D) na mniejsze części – katalogi tematyczne, tak aby można było w nich przechowywać oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie nadając odpowiednio numery A1, B1, C1, np. część B1 – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, część B2 – skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, B2 - potwierdzenia zapoznania się pracownika z dokumentami itd.

Dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika należy przechowywać w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

Źródło: www.infor.pl

Pokolenie Z - zalety i wady najmłodszego pokolenia na rynku pracy

genZNa rynek pracy wkraczają powoli osoby urodzone w drugiej połowie lat 90.

 

Wyróżnia się 4 grupy pokoleniowe aktywne obecnie na rynku pracy. Są to tzw.:

- Baby boomers - urodzeni w latach 1946-1964

- Pokolenie X (1965 -1979)

- Pokolenie Y, tzw. Millenialsi (1980-1995)

- Pokolenie Z (1996-2012)

Według badań pokolenia te znacząco różnią się między sobą. Przykładowo Baby boomers (pokolenie wyżu demograficznego) jest dużo bardziej przywiązane do stałego miejsca pracy niż pokolenie Y czy Z. Pokolenie Y i Z jest za to uważane za bardziej roszczeniowe i niechętne do zostawania w pracy po godzinach.

Pokolenie Z to obecnie studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci liceów, techników czy szkół zawodowych. Wielu z nich zaczyna wchodzić na rynek pracy. Czy warto ich zatrudniać?

 

Charakterystyka pokolenia Z

Jest to pokolenie, które nie zna świata bez Internetu, przyzwyczajone do szybkiej i prostej wymiany informacji. Przyswajają nowe technologie, są otwarci i elastyczni. Łatwo adaptują się do zmian zachodzących w firmie, szybko się uczą. Są zainteresowani przedsiębiorczością, kreatywni, odważni. Chętnie angażują się w wolontariaty.

Wymienione wyżej cechy to niewątpliwie zalety pokolenia Z. Pracodawcy często skarżą się jednak na ich wysoką roszczeniowość, brak zaangażowania w pracę, nieumiejętność dostosowania się do kultury organizacji - nieprzestrzeganie godzin pracy, częste zwolnienia lekarskie. Pokolenie to nie przywiązuje się także do pracodawcy i bardzo szybko go zmienia jeśli nie widzi w danej firmie możliwości awansu i rozwoju a czasem po prostu z nudów. Pracodawcy narażeni są wtedy na konieczność poszukiwania nowego pracownika i przeszkolenia go, co bywa dla nich uciążliwe.

 

Czy warto zatem zatrudniać pracowników z pokolenia Z? Odpowiedź brzmi tak, zwłaszcza, że są oni przyszłością rynku pracy i niebawem będzie to nieuniknione. Trzeba jednak dostosować zarządzanie w firmie do najmłodszych pracowników. Jest szansa, że pracownicy z pokolenia Z będą dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz zostaną na dłużej u danego pracodawcy jeśli będą traktowani partnersko. Oczekują oni elastycznych godzin pracy, często pracy zdalnej oraz life work balance. Potrzebują także jasnych celów, nieustannych nowych wyzwań oraz otwartej komunikacji i informacji zwrotnych. O ile starsi pracownicy nie lubią ocen okresowych, o tyle młodzi oczekują feedbacku - najlepiej na bieżąco.

 

Źródło: https://mojafirma.infor.pl

Na podstawie wykładu Moniki Smulewicz pt. „Elastyczne systemy czasu pracy odpowiedzią na potrzeby pokolenia Z” wygłoszonego na Kongresie „Prawo pracy bez tajemnic”.

Work life balance

work

To koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą” (kariera i ambicja) a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina, duchowość).

Idea work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom.

Zgodnie z ideą WLB, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.

 

Jak wygląda kwestia work life balance w Polsce?

Z badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że Polacy są 7. najbardziej zapracowanym narodem spośród 35 państw OECD. Średnio Polak pracuje w ciągu roku 1928 godzin.

Wśród najbardziej rozwiniętych Państw dłużej pracują Chilijczycy, Rosjanie, Grecy Koreańczycy, Kostarykańczycy i Meksykanie. Z kolei najbardziej „lenią” się Niemcy - w ciągu roku pracują tylko 1363 godziny.

Jak widać, polscy pracodawcy i pracownicy w koncepcji work-life balance bardziej stawiają na „work” niż „life”. A szkoda, bo zachowanie tej równowagi przynosi korzyści obu stronom.

 

Work-life balance - korzyści dla pracowników i pracodawców:

1. Zwiększenie produktywności. Większa liczba przepracowanych godzin nie oznacza, że zrealizowane zostanie więcej zadań. Niektóre zagraniczne firmy testują 6-godzinny dzień pracy - z pozytywnymi rezultatami. Bardziej wypoczęty i zrelaksowany pracownik jest w stanie wykonać więcej zadań w krótszym czasie, jednocześnie zachowując motywację, koncentrację i kreatywność.

2. Lepsze samopoczucie i stan zdrowia. Osoby, które potrafią zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym są mniej zestresowane, a co za tym idzie - zdrowsze. Mają też więcej czasu np. na uprawianie sportu. Zachowanie work-life balance pomaga również uniknąć przegapienia ważnych wydarzeń (np. spotkania towarzyskiego czy też urodzin dziecka) oraz wypalenia zawodowego.

3. Większa satysfakcja z pracy. Osoby, które realizują swoje zadania w pracy i nie przenoszą ich do życia prywatnego, czerpią większą przyjemność z pracy.

4. Większa możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji. Pracownik, który nie musi skupiać się tylko na codziennych obowiązkach zawodowych, może dodatkowo rozwijać się w innych dziedzinach. Zdobywanie nowych umiejętności zwiększa zarówno jego poczucie satysfakcji, jak również wartość dla pracodawcy.

5. Lepszy wizerunek pracodawcy i lojalność pracowników. Pracodawcy, którzy dbają o life work balance są lepiej oceniani przez swoich pracowników i chętnie polecani. Dzięki temu łatwiej im przyciągnąć i zatrzymać w firmie najlepszych specjalistów.

6. Ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją. Jeśli pracownicy lubią swoją pracę i niechętnie ją zmieniają, to firma nie musi poświęcać czasu i pieniędzy na dodatkowe rekrutacje. Jest też w stanie dużo szybciej znaleźć dobrego pracownika.

 

Obecnie coraz więcej pracodawców, szczególnie w startupach, stara się zadbać o life-work balance swoich pracowników. Jak to robią?

1. Możliwość pracy zdalnej. Oczywiście nie w każdym zawodzie da się pracować z domu, jednak coraz częściej jest to możliwe. Praca zdalna, np. 1-2 dni w tygodniu, znacznie ułatwia załatwianie codziennych obowiązków i pozwala na spędzanie większej ilości czasu z bliskimi.

2. Elastyczne godziny pracy. Na wielu stanowiskach praca w sztywnych godzinach 9-17 nie ma sensu. Najlepsi pracodawcy rozumieją, że jednego dnia pracownik może chcieć pracować np. od 7 do 11, a innego - od 11 do 23. Dopóki w 100% wypełnia swoje obowiązki, godziny pracy nie powinny mieć znaczenia. Dzięki temu dużo łatwiej jest mu zachować work-life balance.

3. Imprezy integracyjne z udziałem najbliższych i rodzinne dni. Oprócz standardowych wyjazdów i imprez integracyjnych, coraz więcej pracodawców „włącza” w życie firmy również rodziny i znajomych swoich pracowników. Dzięki temu nie muszą oni np. wybierać między spotkaniem ze współpracownikami a wyjściem z najbliższymi.

4. Możliwość przyprowadzania do biura zwierząt. Nic tak nie rozładowuje napiętej atmosfery jak kot na kolanach lub merdający pies. Najlepsze firmy organizują np. dzień ze zwierzakami, a nawet pozwalają przyprowadzać najgrzeczniejszych pupili codziennie.

5. Promowanie aktywności fizycznej i dbanie o zdrowie pracowników. Pracodawcy coraz chętniej organizują w biurach np. zajęcia z jogi lub fitness, oferują darmowe owoce, a nawet dietetyczny catering. Ważnym benefitem jest opłacona prywatna opieka medyczna oraz np. karta MultiSport.

6. „Domowe” biuro w dobrej lokalizacji. Mniejsze i średnie firmy często oferują pracę w domowej atmosferze, np. w budynkach mieszkalnych. Najlepsi pracodawcy dbają również o to, aby pracownicy mieli wygodny dojazd do biura. Nikt nie chce tracić 2 godzin dziennie w korkach lub zatłoczonej komunikacji miejskiej.

7. Ankiety „zadowolenia” i indywidualne spotkania z pracownikami. Pracodawcy coraz chętniej mierzą poziom zadowolenia swoich pracowników. Zarówno poprzez ogólne, anonimowe ankiety, jak również na indywidualnych spotkaniach. Jedno z ważniejszych pytań powinno dotyczyć właśnie work-life balance.

8. Organizowanie i opłacanie szkoleń, kursów, konferencji itp. Dobry pracodawca powinien dbać o rozwój swoich pracowników. A przynajmniej być otwartym na ich inicjatywę. Dzięki temu pracownicy mają poczucie, że cały czas idą do przodu i łatwiej uniknąć im wypalenia zawodowego.

9. Długie urlopy, w tym sabbatical (kilkumiesięczny urlop). Niektórzy pracodawcy dbają o to, by ich pracownicy mieli okazję odpocząć rozwijając nowe kompetencje podczas długich, kilkumiesięcznych urlopów.

work2

Źródło: https://interviewme.pl

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice