Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

WYNAGRODZENIE MINIMALNE W 2020 ROKU

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Czytaj więcej...

100 lat polskiego złotego

Sto lat temu ustanowiono nasz narodowy środek płatniczy. Dnia 28 lutego 1919 r. uchwalono ustawę w sprawie nazwy polskiej monety. Inne propozycje naz100latZLwania naszej waluty to „lech”, „piast”, „pol” czy „Kościuszko”.

5 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym napisano: „Jednostka monetarna waluty polskiej otrzyma nazwę Lech, a setna jej część nazwę grosz”. Zgody na to nie wyraził m.in. Stanisław Karpiński, który pełnił wtedy funkcję dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. 28 lutego 1919 r. Sejm Ustawodawczy przesądził, że sto groszy składa się na jeden złoty, a nie jednego „lecha”.

Polska waluta rozwijała się wraz z kształtowaniem się państwa polskiego, dzieląc jego zmienne koleje losu. Podobnie jak nasz kraj, który w pewnych okresach znikał z mapy, z obiegu znikał i wracał złoty. Po raz pierwszy nazwa „złoty” pojawiła się oficjalnie w statutach piotrkowskich z 1496 r. Jej wartość ustalono na 30 groszy.

Złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924 r. w wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota.

Mennica Polska na zlecenie Narodowego Banku Polskiego stworzyła z okazji 100-lecia waluty specjalną serię złotych i srebrnych monet. Każdy zestaw zawiera wykonane z kruszcu monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 oraz 50 groszy, a także 1, 2 i 5 złotych. Nakład złotych zestawów wyniesie do 500 sztuk, a zestawy srebrne zostaną wyemitowane w nakładzie do 5 tysięcy sztuk.

Źródło: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/

Warsztaty z zakresu polityki społecznej

W ramach współpracy szkoły z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 16 maja 2019 roku uczniowie klasy 1E2 wzięli udział w warsztatach z zakresu polityki społecznej „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”.

Głównym celem podjętych działań było przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz pokazanie trzeciego sektora, jako alternatywnego obszaru do podejmowania działań społecznych, realizowania swoich zainteresowań i pasji, a w przyszłości również aktywności zawodowej.

Szkoła otrzymała 5 gier planszowych „Ekonomia Społeczna” do wykorzystania jako materiał dydaktyczny w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości.

Akta osobowe pracowników od 2019 r.

Akta osobowe są podstawową częścią dokumentacji pracowniczej. Gromadzone są w niej oświadczenia lub dokumenty, które odzwierciedlają przebieg zatrudnienia pracownika.

 

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną podzielone na 4 części:

Część A – etap ubiegania się o zatrudnienie,

Część B – etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,

Część C – etap ustania stosunku pracy,

- Część D – wyodrębniona część dotycząca ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

 

Przewidziano możliwość podzielenia każdej części (A,B,C,D) na mniejsze części – katalogi tematyczne, tak aby można było w nich przechowywać oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie nadając odpowiednio numery A1, B1, C1, np. część B1 – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, część B2 – skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, B2 - potwierdzenia zapoznania się pracownika z dokumentami itd.

Dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika należy przechowywać w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.

Źródło: www.infor.pl

Pokolenie Z - zalety i wady najmłodszego pokolenia na rynku pracy

genZNa rynek pracy wkraczają powoli osoby urodzone w drugiej połowie lat 90.

 

Wyróżnia się 4 grupy pokoleniowe aktywne obecnie na rynku pracy. Są to tzw.:

- Baby boomers - urodzeni w latach 1946-1964

- Pokolenie X (1965 -1979)

- Pokolenie Y, tzw. Millenialsi (1980-1995)

- Pokolenie Z (1996-2012)

Według badań pokolenia te znacząco różnią się między sobą. Przykładowo Baby boomers (pokolenie wyżu demograficznego) jest dużo bardziej przywiązane do stałego miejsca pracy niż pokolenie Y czy Z. Pokolenie Y i Z jest za to uważane za bardziej roszczeniowe i niechętne do zostawania w pracy po godzinach.

Pokolenie Z to obecnie studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci liceów, techników czy szkół zawodowych. Wielu z nich zaczyna wchodzić na rynek pracy. Czy warto ich zatrudniać?

 

Charakterystyka pokolenia Z

Jest to pokolenie, które nie zna świata bez Internetu, przyzwyczajone do szybkiej i prostej wymiany informacji. Przyswajają nowe technologie, są otwarci i elastyczni. Łatwo adaptują się do zmian zachodzących w firmie, szybko się uczą. Są zainteresowani przedsiębiorczością, kreatywni, odważni. Chętnie angażują się w wolontariaty.

Wymienione wyżej cechy to niewątpliwie zalety pokolenia Z. Pracodawcy często skarżą się jednak na ich wysoką roszczeniowość, brak zaangażowania w pracę, nieumiejętność dostosowania się do kultury organizacji - nieprzestrzeganie godzin pracy, częste zwolnienia lekarskie. Pokolenie to nie przywiązuje się także do pracodawcy i bardzo szybko go zmienia jeśli nie widzi w danej firmie możliwości awansu i rozwoju a czasem po prostu z nudów. Pracodawcy narażeni są wtedy na konieczność poszukiwania nowego pracownika i przeszkolenia go, co bywa dla nich uciążliwe.

 

Czy warto zatem zatrudniać pracowników z pokolenia Z? Odpowiedź brzmi tak, zwłaszcza, że są oni przyszłością rynku pracy i niebawem będzie to nieuniknione. Trzeba jednak dostosować zarządzanie w firmie do najmłodszych pracowników. Jest szansa, że pracownicy z pokolenia Z będą dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz zostaną na dłużej u danego pracodawcy jeśli będą traktowani partnersko. Oczekują oni elastycznych godzin pracy, często pracy zdalnej oraz life work balance. Potrzebują także jasnych celów, nieustannych nowych wyzwań oraz otwartej komunikacji i informacji zwrotnych. O ile starsi pracownicy nie lubią ocen okresowych, o tyle młodzi oczekują feedbacku - najlepiej na bieżąco.

 

Źródło: https://mojafirma.infor.pl

Na podstawie wykładu Moniki Smulewicz pt. „Elastyczne systemy czasu pracy odpowiedzią na potrzeby pokolenia Z” wygłoszonego na Kongresie „Prawo pracy bez tajemnic”.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice