Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Nowa, bezpłatna aplikacja mobilna NBP

Narodowy Bank Polski zachęca do korzystania z aplikacji NBP Portfel dostępnej na Androida i iOS.aplikacja

Aplikacji NBP Portfel umożliwia:

  • notowanie i segregowanie wydatków,
  • dodawanie zdjęć paragonów do każdego wydatku,
  • skorzystanie z porad nt. gospodarowania własnymi finansami,
  • poznanie roli i funkcji Narodowego Banku Polskiego.

Więcej szczegółów: https://www.nbportal.pl/wiedza/wydarzenia/nowa,-bezplatna-aplikacja-mobilna-nbp

Ojciec „niewidzialnej ręki rynku”

Friedrich August von Hayek urodził się 8 maja 1899 roku w wiedeńskiej rodzinie o arystokratycznych korzeniach. Hayek przez długi czas nie mógł się zdecydować, jaki wybrać kierunek studiów. Początkowo uczęszczał na wykłady z psychologii, prawa i politologii, dopiero później zainteresował się ekonomią.

W 1929 roku obronił pracę habilitacyjną z teorii monetarnej i opublikował swoje fundamentalne prace – Monetary Theory and the Trade Cycle i Price and Production. Dzięki nim ugruntował swoją pozycję specjalisty w dziedzinie wpływu pieniądza na cykl koniunkturalny i wahania gospodarcze. W efekcie zaczęły się o niego ubiegać renomowane uczelnie na całym świecie. Hayek wybrał London School of Economics i osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam ostatecznie ukształtowało się jego liberalne podejście do gospodarki – uznał, że stan gospodarki jest spontaniczną reakcją na zachowanie uczestników rynku, którzy dysponowali ograniczoną wiedzą na temat zasad, parametrów i zjawisk ekonomicznych. Ta teza doprowadziła go do sformułowania poglądu, że naturalnym regulatorem gospodarki powinien być system wolnej wymiany – nazwał go katalaktyką (od greckiego catallactics oznaczającego wymianę).

Hayek przeciwstawiał się poglądowi, że państwo powinno sterować popytem i regulować zjawiska zachodzące w gospodarce. Uważał, że dla równowagi rynkowej właściwszy jest spontaniczny ład i samoregulacja procesów gospodarczych – miała to czynić „niewidzialna ręka rynku”. Hayek twierdził, że banki centralne powinny być pozbawione monopolu na system kreacji pieniądza, a rządy powinny wspierać model tzw. wolnej bankowości (free banking) – zdecentralizowanego systemu bankowego. Jego koncepcje stały w opozycji do interwencjonistycznego modelu propagowanego przez Johna Maynarda Keynesa. Nie zyskał przez to popularności, ale cierpliwie przekonywał swoich oponentów, że kształtowanie gospodarki poprzez ingerencję państwa doprowadziło w przeszłości do narodzin socjalizmu i nazizmu. Dowodził, że jedyną alternatywą dla totalitaryzmów jest liberalizm gospodarczy.

Mimo tego, że w środowiskach ekonomicznych przez długi czas uważano poglądy Hayeka za „niemodne”, a skutki „niewidzialnej ręki rynku” za nieprzewidywalne, to jego wkład w rozwój myśli ekonomicznej jest niezaprzeczalny – dziś uznaje się go za jedną z najważniejszych postaci austriackiej szkoły ekonomicznej. W uznaniu za jego dokonania w 1974 roku przyznano mu Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Odbierając nagrodę Hayek w typowy dla siebie sposób powiedział – „Gdyby ktoś konsultował ze mną, czy utworzyć Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, zdecydowanie bym odradzał… Chodzi mi o to, że Nagroda Nobla nadaje jednej osobie autorytet, jakiego w ekonomii nie powinien posiadać żaden człowiek”.

Źródło: nbportal.pl

Słownik pojęć ekonomicznych na stronie NBPortal

bankPortal Edukacji Ekonomicznej zaprasza do korzystania ze słownika pojęć ekonomicznych dostępnego pod adresem: www.nbportal.pl/slownik

Definicje zostały utworzone i poprawione w ramach projektu "Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii" zrealizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Zaprasza również do korzystania z aplikacji mobilnej „Encyklopedia pojęć ekonomicznych". Do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store.

Dzień przedsiębiorczości

W dniu 26 kwietnia 2017 r. uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz liceum wzięli udział w XIV edycji Dnia przedsiębiorczości zorganizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości

W dniu 31 marca 2017 r. uczniowie klas 2i2, 2E oraz 4E wzięli udział w warsztatach w ramach Młodzieżowego Forum Przedsiębiorczości. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Warsztaty na temat „Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i wykorzystanie social mediów” poprowadził przedstawiciel uczelni. W ramach spotkania nasi uczniowie zapoznali się ze sposobami zwalczania tremy, identyfikowania i kontrolowania emocji towarzyszących wystąpieniom publicznym oraz przybliżony został im temat autopromocji i marketingu internetowego w praktyce.

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice