Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 grudnia lekarz będzie mógł wystawić tylko zwolnienie elektroniczne. Nie będzie przysługiwało prawo wyboru, tak jak dotychczas!

Korzyści z e-ZLA dla pracodawców, to:

  • szybka informacja o wystawionym zwolnieniu,
  • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika w przypadku krótkich zwolnień,
  • brak wymogu sprawdzania, czy pracownik dostarczył dokument w terminie,
  • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników.

Do odbierania informacji o zwolnieniu lekarskim niezbędny jest profil na PUE ZUS. Założenie profilu jest bezpłatne i daje szereg korzyści, związanych nie tylko z e-ZLA. Odbiór e-zwolnienia za pomocą profilu nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (ePUAP) czy certyfikatu ZUS.

Pracownik również skorzysta na wprowadzeniu e-zwolnień. Nie będzie już musiał dostarczyć otrzymanego druku. Nie będzie również musiał pilnować terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Zniknie w związku z tym ryzyko ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego.

Źródło: www.infor.pl

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikację A.36. Prowadzenie rachunkowości

W dniach 19 listopada i 21 listopada 2018 roku uczniowie grupy ekonomicznej klasy 4i2 uczestniczyli w próbnym egzaminie potwierdzającym kwalifikację A.36. Prowadzenie rachunkowości. Rozwiązywali test składający się z 40 pytań teoretycznych oraz rozwiązywali zadanie praktyczne na stanowisku komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania finansowo-księgowego.

Śląska Liga Biznesowa II

Uczniowie klasy 2e2 przystąpili do projektu edukacyjnego „Śląska Liga Biznesowa II” organizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Fundację Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie.

Liga to cykl warsztatów i paneli eksperckich, których celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pozostałych kompetencji kluczowych tj. kreatywności, uczenia się,  budowania relacji społecznych poprzez realizację zajęć z zakresu: autodiagnozy potencjału kreatywnego i biznesowego; kreowania unikatowych pomysłów biznesowych oraz tworzenia oferty firmy; innowacyjnych produktów/usług; analiz rynkowych; zarządzania zasobami i promocji firmy; podstaw analiz finansowych oraz szacunków przychodów i kosztów.

„Śląska Liga Biznesowa II” jest projektem realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zajęcia realizowane będą od października 2018 do kwietnia 2019 roku.

slb 1slb 2slb 3slb 4

Problemy z zatrudnianiem młodocianych po 1 września 2018 r.

Od 1 września 2018 r. pracę mogą podjąć osoby, które ukończyły 15. rok życia. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy nadal będą zakazywać pracy osobom poniżej 16. roku życia.

Ta sprzeczność to skutek ustawodawczego niechlujstwa. Od 1 września 2018 r. zmieniła się definicja pracownika młodocianego. Jest nim osoba, która ukończyła 15 lat (a nie jak dotąd – 16 lat) i nie przekroczyła 18 lat.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 190 Kodeksu pracy osoby młodociane (czyli w wieku od 15 lat do osiągnięcia pełnoletności) będzie można zatrudniać w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach lekkich. Firma musi oczywiście przestrzegać ograniczeń przewidzianych w kodeksie dla tej grupy zatrudnionych, w tym dotyczących czasu pracy i zasad udzielania urlopów.

Z drugiej strony jednak art. 3045 Kodeksu pracy stanowi, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga też uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Zatrudnienie piętnastolatków będzie więc co najmniej problematyczne, bo oba przepisy – w zakresie dopuszczenia ich do pracy – są sprzeczne.

W praktyce decyzję o tym, jak należy stosować obie regulacje, będzie musiała podjąć Państwowa Inspekcja Pracy. To ona kontroluje zgodność zatrudnienia z przepisami kodeksu pracy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/

Sześciogodzinny dzień pracy w Polsce?

Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów świata. Jak wynika ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w 2017 r. statystyczny Polak przepracował średnio 1928 godzin. Dłużej od nas pracowali tylko Chilijczycy, Rosjanie, Grecy, Koreańczycy, Kostarykańczycy i Meksykanie, a najmniej, bo 1363 godziny, Niemcy. Liczba przepracowanych godzin nie idzie jednak w parze z efektywnością. Badania potwierdzają, że niewiele osób jest w stanie przez 8 godzin skupić się na pracy. Najczęściej pracujemy efektywnie tylko przez 6–7 godzin.

Polacy pracują coraz więcej, głównie w nadziei na podwyżkę i awans. Im dłużej siedzimy w pracy, tym mniej jesteśmy jednak efektywni. Zdecydowana większość pracowników może efektywnie pełnić obowiązki zawodowe przez 6–7 godzin dziennie. Rozwiązaniem może być więc skrócenie czasu pracy ze standardowych 8 godzin. To istotne zwłaszcza dla młodego pokolenia, które stawia na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Próby skrócenia czasu pracy trwają od lat. W 2000 r. Francja wprowadziła 35-godzinny tydzień pracy. Z kolei w 2014 r. w Szwecji prowadzono eksperyment, w ramach którego część pielęgniarek miała pracować krócej i za te same pieniądze, co pozostałe osoby. Jego wyniki wskazywały, że krótszy dzień pracy oznaczał rzadsze zwolnienia lekarskie i lepsze podejście do pracy.

W Polsce wciąż jeszcze powszechne jest przekonanie, że dobry pracownik to ten, który siedzi przy biurku sumiennie 8 godzin. Pracodawcy rzadko sprawdzają faktyczną efektywność. Tymczasem w branżach, gdzie liczą się przede wszystkim efekty, a niekoniecznie poświęcony czas, skrócenie tygodnia pracy może mieć pozytywne skutki.

Raport Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018” wskazuje, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy są oprócz możliwości rozwoju, dobra atmosfera w pracy i relacje z innymi. Milenialsi nie chcą stawiać pracy na pierwszym miejscu, zależy im na zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W przeciwieństwie do wcześniejszych pokoleń nie stawiają pracy na pierwszym miejscu i unikają nadgodzin. Dla nich skrócony czas pracy jest idealnym rozwiązaniem.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice