Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Dzień wolności podatkowej

Dzień wolności podatkowej w Polsce w tym roku przypada 6 czerwca, trzy dni wcześniej niż w 2017 roku, kiedy wypadł 9 czerwca i najwcześniej od początku pomiarów rozpoczętych w 1994 r. - poinformowało we wtorek Centrum im. Adama Smitha.

Dzień wolności podatkowej - według definicji Centrum - "jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin". Do jego obliczenia służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządy, rządowe fundusze celowe itp.) do PKB.

Centrum im. Adama Smitha tłumaczy, że w tym roku dzień wolności podatkowej przypada wcześniej niż w ubiegłym, m.in. dlatego, że nastąpił szybszy wzrost PKB (o ok. 100 mld zł) w stosunku do wzrostu wydatków sektora finansów publicznych (o ok. 20 mld zł). W 2018 roku dzień wolności podatkowej został obliczony już po raz 25. Najpóźniej wypadł w 1995 r. - 6 lipca.

Źródło: www.bankier.pl

Dzień przedsiębiorczości

dzienprzedW dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz liceum wzięli udział w XV edycji Dnia przedsiębiorczości zorganizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Olimpiada Statystyczna

Dnia 9 stycznia 2018 r. uczeń klasy 4i wziął udział w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Zajął 22 miejsce w województwie śląskim na 78 uczestników. Serdecznie gratulujemy.

E-składka 2018 - jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki ZUS na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

W 2018 roku przedsiębiorca (płatnik składek) jednym przelewem opłaci składki na:

• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

• ubezpieczenie zdrowotne,

• Fundusz Pracy,

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że przedsiębiorca (płatnik składek) zamiast trzech albo czterech przelewów będzie dokonywał tylko jednego na swój numer rachunku składkowego (NRS). Numer ten nadaje płatnikowi ZUS. Od października 2017 roku wysyła do płatników informację o NRS.

Źródło: kadry.infor.pl

Próbne egzaminy zawodowe

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas czwartych kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w dwóch próbnych ogólnopolskich egzaminach potwierdzających kwalifikację A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Koordynatorem pierwszego egzaminu był serwis: EgzaminZawodowy.com.pl.

Organizatorem drugiego egzaminu był Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie, koordynator, autorka zadań: Barbara Mikutra-Turek.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice