Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

„Poznaj Swoje Prawa w Pracy”

Uczniowie 3i2 oraz 2i wzięli udział w etapie szkolnym konkursu "Poznaj Swoje Prawa w Pracy" w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i został zorganizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach. Uczennice z klasy 3i2 Oliwia Okrój i Aleksandra Śleboda zakwalifikowały się do etapu regionalnego konkursu.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniu 15 listopada 2017 r. uczniowie klas 1E1, 1E2 i 1I uczestniczyli w spotkaniu z Panem Jerzym Sozańskim - Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w ramach projektu "Otwarta firma" organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzieli się o różnych instytucjach i ich zakresie działania w celu ochrony konsumentów, instytucjach umożliwiających pozasądowe rozstrzygnięcie sporów między firmami a konsumentami. Prelegent przedstawił nowości obowiązujące w prawach konsumentów, podkreślał sposoby postępowaniu w przypadku problemów podczas zakupów m.in. na odległość i poza siedzibą firmy.

firma1firma2firma3firma4

Projekt Bakcyl

bakcyl20171Dnia 15 listopada 2017 r. gimnazjaliści klas drugich zakończyli cykl zajęć w ramach kolejnej edycji projektu edukacyjnego BAKCYL przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Lekcje poprowadzili wolontariusze z banków. Uczniowie poznali tajniki praktycznych finansów, w aktywny sposób poszerzyli swoją wiedzę i świadomość o bankowości. Zrealizowane zostały cztery tematy: Finanse na całe życie, Mądre inwestowanie, Pożyczaj z głową, Twoje pieniądze.

Olimpiada „Zostań RACHMISTRZEM”

Dnia 6 listopada 2017 r. dwie uczennice klasy 4i wzięły udział w Olimpiadzie „Zostań RACHMISTRZEM”, której organizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Buchalterki godnie reprezentowały naszą szkołę w rywalizacji o tytuł Rachmistrza.

Celem konkursu było pogłębianie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres tematyczny konkursu obejmował podstawy rachunkowości finansowej oraz regulacje zawarte w Ustawie o rachunkowości.

Uczennice zostały zapoznane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz zaproszone do współpracy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

34grupowe27

Nobel z ekonomii 2017

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została w tym roku przyznana za badania, które pozwoliły na połączenie badań psychologicznych z analizą procesu podejmowania decyzji ekonomicznych. Ograniczenia naszej racjonalności, preferencje społeczne i problemy z samokontrolą – właśnie takie zjawiska i to jak wpływają na zachowania jednostek w gospodarce interesują Richarda H. Thalera.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Thalerowi Nagrody Nobla napisano, że jego badania przyczyniły się do dynamicznego rozwoju ekonomii behawioralnej. Ekonomista z amerykańskiego Uniwersytetu w Chicago dzięki swoim badaniom empirycznym i koncepcjom teoretycznym był w stanie „wybudować pomost między analizą psychologiczną i procesem podejmowania decyzji przez jednostki”.

Thaler rozwinął tzw. teorię rachunkowości umysłowej, która wyjaśnia, jak ludzie upraszczają decyzje finansowe, tworząc oddzielne konta w swojej świadomości. Według Amerykanina człowiek podejmuje decyzję w odniesieniu do jednego konkretnego konta, a nie w odniesieniu do wszystkich swoich zasobów.

Noblista zajmuje się także preferencjami społecznymi. W swoich badaniach wykazał, jak poczucie sprawiedliwości konsumentów może odwieść przedsiębiorstwa od zamiaru podnoszenia cen w okresach zwiększonego popytu, ale nie w okresach rosnących kosztów. Wspólnie z laureatami ekonomicznego Nobla z 2002 roku Danielem Kahnemanem oraz Jackiem Knetschem zaprojektował grę dyktator - narzędzie eksperymentalne, które było później wykorzystywane przez naukowców na całym świecie do badania postaw fair.

Innym obszarem zainteresowań Thalera jest kwestia obserwowanego u człowieka braku samokontroli. Badania Amerykanina rzuciły nowe światło na kwestię, dlaczego ludziom trudno jest dotrzymywać postanowień noworocznych. Wykazał on, że często z powodu krótkoterminowych pokus jesteśmy w stanie porzucić nasze długoterminowe zamiary - np. więcej oszczędzać na starość lub żyć zdrowiej.

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, zwana Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii, została ustanowiona dopiero w 1968 roku w drodze wyjątku z okazji 300-lecia utworzenia Banku Szwecji (Sveriges Riksbank), czyli szwedzkiego banku centralnego.

Źródło: newsweek.pl

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice