Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Olimpiada „Zostań RACHMISTRZEM”

Dnia 6 listopada 2017 r. dwie uczennice klasy 4i wzięły udział w Olimpiadzie „Zostań RACHMISTRZEM”, której organizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Buchalterki godnie reprezentowały naszą szkołę w rywalizacji o tytuł Rachmistrza.

Celem konkursu było pogłębianie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres tematyczny konkursu obejmował podstawy rachunkowości finansowej oraz regulacje zawarte w Ustawie o rachunkowości.

Uczennice zostały zapoznane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz zaproszone do współpracy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

34grupowe27

Nobel z ekonomii 2017

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została w tym roku przyznana za badania, które pozwoliły na połączenie badań psychologicznych z analizą procesu podejmowania decyzji ekonomicznych. Ograniczenia naszej racjonalności, preferencje społeczne i problemy z samokontrolą – właśnie takie zjawiska i to jak wpływają na zachowania jednostek w gospodarce interesują Richarda H. Thalera.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Thalerowi Nagrody Nobla napisano, że jego badania przyczyniły się do dynamicznego rozwoju ekonomii behawioralnej. Ekonomista z amerykańskiego Uniwersytetu w Chicago dzięki swoim badaniom empirycznym i koncepcjom teoretycznym był w stanie „wybudować pomost między analizą psychologiczną i procesem podejmowania decyzji przez jednostki”.

Thaler rozwinął tzw. teorię rachunkowości umysłowej, która wyjaśnia, jak ludzie upraszczają decyzje finansowe, tworząc oddzielne konta w swojej świadomości. Według Amerykanina człowiek podejmuje decyzję w odniesieniu do jednego konkretnego konta, a nie w odniesieniu do wszystkich swoich zasobów.

Noblista zajmuje się także preferencjami społecznymi. W swoich badaniach wykazał, jak poczucie sprawiedliwości konsumentów może odwieść przedsiębiorstwa od zamiaru podnoszenia cen w okresach zwiększonego popytu, ale nie w okresach rosnących kosztów. Wspólnie z laureatami ekonomicznego Nobla z 2002 roku Danielem Kahnemanem oraz Jackiem Knetschem zaprojektował grę dyktator - narzędzie eksperymentalne, które było później wykorzystywane przez naukowców na całym świecie do badania postaw fair.

Innym obszarem zainteresowań Thalera jest kwestia obserwowanego u człowieka braku samokontroli. Badania Amerykanina rzuciły nowe światło na kwestię, dlaczego ludziom trudno jest dotrzymywać postanowień noworocznych. Wykazał on, że często z powodu krótkoterminowych pokus jesteśmy w stanie porzucić nasze długoterminowe zamiary - np. więcej oszczędzać na starość lub żyć zdrowiej.

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla, zwana Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii, została ustanowiona dopiero w 1968 roku w drodze wyjątku z okazji 300-lecia utworzenia Banku Szwecji (Sveriges Riksbank), czyli szwedzkiego banku centralnego.

Źródło: newsweek.pl

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Rząd zdecydował, że płaca minimalna ulegnie podwyższeniu od 2018 r. do 2100 zł. Obecnie wynosi 2000 zł. Od stycznia wzrośnie również minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł.

Źródło: infor.pl

Nowa, bezpłatna aplikacja mobilna NBP

Narodowy Bank Polski zachęca do korzystania z aplikacji NBP Portfel dostępnej na Androida i iOS.aplikacja

Aplikacji NBP Portfel umożliwia:

  • notowanie i segregowanie wydatków,
  • dodawanie zdjęć paragonów do każdego wydatku,
  • skorzystanie z porad nt. gospodarowania własnymi finansami,
  • poznanie roli i funkcji Narodowego Banku Polskiego.

Więcej szczegółów: https://www.nbportal.pl/wiedza/wydarzenia/nowa,-bezplatna-aplikacja-mobilna-nbp

Ojciec „niewidzialnej ręki rynku”

Friedrich August von Hayek urodził się 8 maja 1899 roku w wiedeńskiej rodzinie o arystokratycznych korzeniach. Hayek przez długi czas nie mógł się zdecydować, jaki wybrać kierunek studiów. Początkowo uczęszczał na wykłady z psychologii, prawa i politologii, dopiero później zainteresował się ekonomią.

W 1929 roku obronił pracę habilitacyjną z teorii monetarnej i opublikował swoje fundamentalne prace – Monetary Theory and the Trade Cycle i Price and Production. Dzięki nim ugruntował swoją pozycję specjalisty w dziedzinie wpływu pieniądza na cykl koniunkturalny i wahania gospodarcze. W efekcie zaczęły się o niego ubiegać renomowane uczelnie na całym świecie. Hayek wybrał London School of Economics i osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam ostatecznie ukształtowało się jego liberalne podejście do gospodarki – uznał, że stan gospodarki jest spontaniczną reakcją na zachowanie uczestników rynku, którzy dysponowali ograniczoną wiedzą na temat zasad, parametrów i zjawisk ekonomicznych. Ta teza doprowadziła go do sformułowania poglądu, że naturalnym regulatorem gospodarki powinien być system wolnej wymiany – nazwał go katalaktyką (od greckiego catallactics oznaczającego wymianę).

Hayek przeciwstawiał się poglądowi, że państwo powinno sterować popytem i regulować zjawiska zachodzące w gospodarce. Uważał, że dla równowagi rynkowej właściwszy jest spontaniczny ład i samoregulacja procesów gospodarczych – miała to czynić „niewidzialna ręka rynku”. Hayek twierdził, że banki centralne powinny być pozbawione monopolu na system kreacji pieniądza, a rządy powinny wspierać model tzw. wolnej bankowości (free banking) – zdecentralizowanego systemu bankowego. Jego koncepcje stały w opozycji do interwencjonistycznego modelu propagowanego przez Johna Maynarda Keynesa. Nie zyskał przez to popularności, ale cierpliwie przekonywał swoich oponentów, że kształtowanie gospodarki poprzez ingerencję państwa doprowadziło w przeszłości do narodzin socjalizmu i nazizmu. Dowodził, że jedyną alternatywą dla totalitaryzmów jest liberalizm gospodarczy.

Mimo tego, że w środowiskach ekonomicznych przez długi czas uważano poglądy Hayeka za „niemodne”, a skutki „niewidzialnej ręki rynku” za nieprzewidywalne, to jego wkład w rozwój myśli ekonomicznej jest niezaprzeczalny – dziś uznaje się go za jedną z najważniejszych postaci austriackiej szkoły ekonomicznej. W uznaniu za jego dokonania w 1974 roku przyznano mu Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Odbierając nagrodę Hayek w typowy dla siebie sposób powiedział – „Gdyby ktoś konsultował ze mną, czy utworzyć Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, zdecydowanie bym odradzał… Chodzi mi o to, że Nagroda Nobla nadaje jednej osobie autorytet, jakiego w ekonomii nie powinien posiadać żaden człowiek”.

Źródło: nbportal.pl

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice