Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości

W dniu 31 marca 2017 r. uczniowie klas 2i2, 2E oraz 4E wzięli udział w warsztatach w ramach Młodzieżowego Forum Przedsiębiorczości. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Warsztaty na temat „Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i wykorzystanie social mediów” poprowadził przedstawiciel uczelni. W ramach spotkania nasi uczniowie zapoznali się ze sposobami zwalczania tremy, identyfikowania i kontrolowania emocji towarzyszących wystąpieniom publicznym oraz przybliżony został im temat autopromocji i marketingu internetowego w praktyce.

Banknot 500 zł już w obiegu

Narodowy Bank Polski 10 lutego 2017 wprowadził do obiegu banknot o nominale 500 zł.

Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł ułatwi rozliczenia gotówkowe pomiędzy obywatelami oraz zmniejszy koszty obsługi pieniądza zarówno dla przedsiębiorców, jak i banku centralnego. Pozwoli również na lepsze zarządzanie przez NBP zapasem banknotów obiegowych.

Na banknocie o wartości nominalnej 500 zł znajduje się portret króla Jana III Sobieskiego. Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie.

NBP 500 strona przednia

NBP 500 strona odwrotna

Charakterystyczne elementy banknotu o nominale 500 zł to:

 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • nitka zabezpieczająca (okienkowa), której fragmenty są widoczne na powierzchni strony przedniej banknotu, w całości jest widoczna pod światło (2),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (6),
 • liczba „500” widoczna, w zależności od kąta patrzenia, w prawej części portretu władcy (3a),
 • szyszak husarski płynnie zmieniający barwę z zielonej na niebieską (4),
 • wyczuwalne w dotyku elementy na stronie przedniej: portret władcy, podpisy Prezesa oraz Głównego Skarbnika NBP, godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Warszawa” i data emisji, oznaczenie dla osób niewidomych w postaci dwóch pionowych linii złożonych z drobnych kwadratów oraz układu linii na krótszych krawędziach banknotu, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, cyfrowe oznaczenie nominału, górny pas z prawej strony portretu. Na stronie odwrotnej: główny element szaty graficznej, słowne oznaczenie nominału, cyfrowe oznaczenie nominału, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, klauzula prawna, pas u dołu banknotu.

Źródło: www.nbp.pl

Wykład dla maturzystów

Dnia 21 marca 2017 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w wykładzie pracownika Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej pani Małgorzaty Małeckiej-Tomali na temat „Jak zdobyć wymarzone stanowisko pracy? Kreatywne CV i mapy myśli drogą do rozwoju kariery”.

Poczta elektroniczna (czy korzystasz z niej prawidłowo?)

 • podpisuj wysyłane wiadomości
 • jednoznacznie określ temat wiadomości, co ułatwi odbiorcy ustalenie kolejności odczytywania wiadomości
 • wiadomość powinna być napisana zwięźle
 • odpowiadając na list, nie uruchamiaj nowej wiadomości, a skorzystaj z opcji „odpowiedz” - w ten sposób treść Twojej wiadomości będzie poprzedzała treść listu, na który odpowiadasz
 • nie przesyłaj „łańcuszków szczęścia”
 • sprawdzaj skrzynkę pocztową przynajmniej raz dziennie
 • odpowiadaj na otrzymane listy elektroniczne możliwie, jak najszybciej

Dzień Statystyki Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny uchwalony w dniu 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Święto to wprowadzone zostało 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Obchody mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej oraz powinny być okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych

Polscy statystycy służą społeczeństwu dostarczając regularnie wiarygodnych informacji niezbędnych do funkcjonowania Państwa. Oficjalne dane statystyczne wykorzystywane są przez władze publiczne wszystkich szczebli, przez przedsiębiorców, naukowców, studentów, uczniów, dziennikarzy i zwykłych obywateli. Rośnie też zainteresowanie krajową statystyką ze strony społeczności międzynarodowej stanowiąc efekt społecznego i gospodarczego rozwoju naszego kraju i uznanie dla postępu, jaki dokonał się w Polsce po 1989 roku.

W XXI wieku znaleźliśmy się w gospodarce opartej na wiedzy i informacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych spowodował, że statystyka stała się powszechnie dostępnym dobrem publicznym. Stawia to przed pracownikami statystyki publicznej coraz to nowe wyzwania prowadzące do zapewnienia regularnego dopływu aktualnych, obiektywnych i wiarygodnych informacji o społeczeństwie, gospodarce i stanie środowiska naturalnego.

Szybko postępujące procesy rozwojowe w skali globu i Europy a także realizacja ambitnych celów rozwojowych kraju stanowią kolejne wyzwania dla polskiej statystyki publicznej. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga stosowania bardziej efektywnych metod badań statystycznych, obejmowanie nimi nowych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Dla statystyków polskich oznacza to nie tylko stosowanie nowych metod badawczych, ale także doskonalenie tradycyjnych metod badań statystycznych.

Istotną cechą współczesnej statystyki jest gotowość do dostosowania się do szybko dokonujących się zmian w otoczeniu. Pojawiają się nowe metody pozyskiwania informacji przydatnych w statystyce, alternatywne wobec tradycyjnych badań, jakim jest korzystanie z tzw. big data. Statystycy widzą tu kolejną szansę na poprawę i weryfikację informacji uzyskiwanych tradycyjnymi metodami.

Polska statystyka publiczna ma dobrą pozycję w międzynarodowej społeczności statystycznej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem Europejskiego Systemu Statystycznego, dzięki czemu nasze statystyki spełniają standardy europejskie, a harmonizacja statystyki daje podstawy do porównań z innymi krajami Unii. Uczestniczymy w pracach statystycznych licznych organizacji międzynarodowych w tym OECD i agend systemu ONZ.

W przyszłym roku czeka nas wyjątkowo doniosłe wydarzenie, jakim będą uroczyste obchody stulecia powstania Głównego Urzędu Statystycznego. Warto przypomnieć, że nasz Urząd jest najstarszą instytucją Rzeczypospolitej, która przetrwała sto lat zachowując przez obfitujące w burzliwe wydarzenia stulecie swoją tradycyjną nazwę.

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice