Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Dzień otwarty Urzędu Statystycznego w Katowicach

Dnia 9 marca 2017 r. uczniowie klasy 1i oraz 2PN wzięli udział w dniu otwartym Urzędu „Statystyka bliżej nas”.

Program obejmował następujące bloki tematyczne:dni otwarte us2017

  • organizacja i zadania statystyki publicznej,
  • organizacja i realizacja statystycznych badań ankietowych,
  • zakładanie działalności gospodarczej – rejestr REGON, klasyfikacja PKD,
  • podstawowe metody wizualizacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz podstaw VBA dla aplikacji,
  • wybrane aspekty ochrony środowiska na przykładzie danych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej na przykładzie Portalu Geostatystycznego oraz Aplikacji Wskaźniki  Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Potencjał województwa śląskiego wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych”.

Narodowy Bank Polski wprowadził nowy banknot 500 zł

Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego to zapewnienie niezakłóconego obiegu gotówki oraz zmniejszenie kosztów emisji znaków pieniężnych; 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie.

Warszawa, 10 lutego 2017 roku - Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu do obiegu nowego banknotu o nominale 500 zł, który jest zapewnieniem niezakłóconego obiegu gotówki, oraz zmniejszeniem kosztów emisji znaków pieniężnych, jak również odpowiedzią na większe zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach. Nowy banknot 500 zł to realizacja misji organizowania przez bank centralny gospodarki polskimi znakami pieniężnymi, zawartej w ustawie o NBP.

Udział banknotu 500 zł, w obiegu gotówkowym, będzie w pierwszych latach niewielki i docelowo ma zależeć od zapotrzebowania zgłaszanego przez banki. Banknot 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie. Wykorzystano w nim m.in.: okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną optycznie i opalizującą),oraz element recto verso (uzupełniające się w świetle przechodzącym elementy graficzne na obu stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca (zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem), znak wodny widoczny pod światło (przedstawiający portret króla i oznaczenie nominału).

Banknot 500 zł, autorstwa Andrzej a Heidricha, przedstawia wizerunek króla Jana III Sobieskiego i jest kontynuacją serii „Władcy polscy”. Utrzymany jest w kolorystyce różnych odcieni brązowego, niebieskiego, bordowego i zielonego. Na przedniej stronie banknotu, król jest zwrócony w stronę herbu rodu Sobieskich, a po prawej stronie widać szyszak husarski – symbol dokonań militarnych władcy. Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie.

Więcej informacji na temat nowego banknotu znajduje się na stronie: www.poznaj500zl.pl.

Źródło: www.nbp.pl

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla ekonomistów

W okresie ferii uczniowie klasy 3i, 4E i 2PN (grupy ekonomiczne) wzięli udział w egzaminie praktycznym, którego celem było logopotwierdzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie:

  • organizowania pracy na stanowisku ekonomisty,
  • technicznego przygotowania stanowiska komputerowego i oprogramowania do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowo - płacowej z zastosowaniem programu GRATYFIKANT GT,
  • sporządzania dokumentacji księgowej z zastosowaniem programu REWIZOR GT.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono zgodnie z procedurą akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych N-FL/IL LLL.

Egzamin zakończył się pozytywną oceną. Potwierdzeniem akredytowanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacyjny ze znakiem TÜV CERT najbardziej rozpoznawanym przez przedsiębiorców znakiem, gwarantującym rzetelność potwierdzonych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Olimpiada Statystyczna

OlimpiadaStatystycznaDnia 13 stycznia 2017 r. 2 uczniów z klasy 3i wzięło udział w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej.

Głównym celem olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Jeden z uczniów, Paweł Trytko, zajął 9 miejsce na 61 uczestników z województwa śląskiego.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

III edycja Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości

GOPDnia 10 stycznia 2017 r. uczniowie klasy 3bg wzięli udział w eliminacjach szkolnych III edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Głównymi celami olimpiady jest zainteresowanie uczniów tematyką ekonomiczną oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umożliwiających młodzieży gimnazjalnej korzystanie z szans jakie tworzy współczesna gospodarka.

Naszym uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do zawodów okręgowych!

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice