Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Olimpiada Przedsiębiorczości

Dnia 1 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne XII edycji Olimpiady indeksPrzedsiębiorczości, w której wzięli udział uczniowie klas drugich technikum. Hasło przewodnie tegorocznej olimpiady to „Przywództwo w biznesie", które odnosi się do następujących zagadnień:
-uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy,
-doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, planowania, realizacji przedsięwzięć oraz rozwiązywania w sposób twórczy problemów,
-lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata.

Naszym uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do zawodów okręgowych!

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Dnia 29 listopada 2016 r. odbyła się w naszej szkole olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Celem Olimpiadykonkurs wiedzy logo jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnikami konkursu zostali uczniowie klas: 2E oraz 2i2. Wszystkim życzymy powodzenia.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2.000 zł brutto. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456).

Oznacza to wzrost o 150 zł płacy minimalnej, która w 2016 r. wynosi 1.850 zł.

Olimpiada Statystyczna

Dnia 16 listopada 2016 r. odbyły się w naszej szkole zawody szkolne Olimpiady Statystycznej. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, olstatprzedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiadą Statystyczną objęła Minister Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Naszym zawodnikom z klasy 3i życzymy powodzenia!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

sdpDnia 15 listopada 2016 r. ekonomiści klas pierwszych i drugich wzięli udział w szkoleniu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  zorganizowanego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Szkolenie na temat „Nie stój- inwestuj” poprowadził przedstawiciel Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Uczniowie mogli skonfrontować  informacje zdobyte na lekcjach z wiedzą praktyczną co pozwoli im w przyszłości na lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy, zwiększy szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik z inwestycji.

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice