Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Poczta elektroniczna (czy korzystasz z niej prawidłowo?)

 • podpisuj wysyłane wiadomości
 • jednoznacznie określ temat wiadomości, co ułatwi odbiorcy ustalenie kolejności odczytywania wiadomości
 • wiadomość powinna być napisana zwięźle
 • odpowiadając na list, nie uruchamiaj nowej wiadomości, a skorzystaj z opcji „odpowiedz” - w ten sposób treść Twojej wiadomości będzie poprzedzała treść listu, na który odpowiadasz
 • nie przesyłaj „łańcuszków szczęścia”
 • sprawdzaj skrzynkę pocztową przynajmniej raz dziennie
 • odpowiadaj na otrzymane listy elektroniczne możliwie, jak najszybciej

Dzień Statystyki Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny uchwalony w dniu 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Święto to wprowadzone zostało 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Obchody mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej oraz powinny być okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych

Polscy statystycy służą społeczeństwu dostarczając regularnie wiarygodnych informacji niezbędnych do funkcjonowania Państwa. Oficjalne dane statystyczne wykorzystywane są przez władze publiczne wszystkich szczebli, przez przedsiębiorców, naukowców, studentów, uczniów, dziennikarzy i zwykłych obywateli. Rośnie też zainteresowanie krajową statystyką ze strony społeczności międzynarodowej stanowiąc efekt społecznego i gospodarczego rozwoju naszego kraju i uznanie dla postępu, jaki dokonał się w Polsce po 1989 roku.

W XXI wieku znaleźliśmy się w gospodarce opartej na wiedzy i informacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych spowodował, że statystyka stała się powszechnie dostępnym dobrem publicznym. Stawia to przed pracownikami statystyki publicznej coraz to nowe wyzwania prowadzące do zapewnienia regularnego dopływu aktualnych, obiektywnych i wiarygodnych informacji o społeczeństwie, gospodarce i stanie środowiska naturalnego.

Szybko postępujące procesy rozwojowe w skali globu i Europy a także realizacja ambitnych celów rozwojowych kraju stanowią kolejne wyzwania dla polskiej statystyki publicznej. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga stosowania bardziej efektywnych metod badań statystycznych, obejmowanie nimi nowych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Dla statystyków polskich oznacza to nie tylko stosowanie nowych metod badawczych, ale także doskonalenie tradycyjnych metod badań statystycznych.

Istotną cechą współczesnej statystyki jest gotowość do dostosowania się do szybko dokonujących się zmian w otoczeniu. Pojawiają się nowe metody pozyskiwania informacji przydatnych w statystyce, alternatywne wobec tradycyjnych badań, jakim jest korzystanie z tzw. big data. Statystycy widzą tu kolejną szansę na poprawę i weryfikację informacji uzyskiwanych tradycyjnymi metodami.

Polska statystyka publiczna ma dobrą pozycję w międzynarodowej społeczności statystycznej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem Europejskiego Systemu Statystycznego, dzięki czemu nasze statystyki spełniają standardy europejskie, a harmonizacja statystyki daje podstawy do porównań z innymi krajami Unii. Uczestniczymy w pracach statystycznych licznych organizacji międzynarodowych w tym OECD i agend systemu ONZ.

W przyszłym roku czeka nas wyjątkowo doniosłe wydarzenie, jakim będą uroczyste obchody stulecia powstania Głównego Urzędu Statystycznego. Warto przypomnieć, że nasz Urząd jest najstarszą instytucją Rzeczypospolitej, która przetrwała sto lat zachowując przez obfitujące w burzliwe wydarzenia stulecie swoją tradycyjną nazwę.

Dzień otwarty Urzędu Statystycznego w Katowicach

Dnia 9 marca 2017 r. uczniowie klasy 1i oraz 2PN wzięli udział w dniu otwartym Urzędu „Statystyka bliżej nas”.

Program obejmował następujące bloki tematyczne:dni otwarte us2017

 • organizacja i zadania statystyki publicznej,
 • organizacja i realizacja statystycznych badań ankietowych,
 • zakładanie działalności gospodarczej – rejestr REGON, klasyfikacja PKD,
 • podstawowe metody wizualizacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz podstaw VBA dla aplikacji,
 • wybrane aspekty ochrony środowiska na przykładzie danych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 • praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej na przykładzie Portalu Geostatystycznego oraz Aplikacji Wskaźniki  Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Potencjał województwa śląskiego wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych”.

Narodowy Bank Polski wprowadził nowy banknot 500 zł

Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego to zapewnienie niezakłóconego obiegu gotówki oraz zmniejszenie kosztów emisji znaków pieniężnych; 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie.

Warszawa, 10 lutego 2017 roku - Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu do obiegu nowego banknotu o nominale 500 zł, który jest zapewnieniem niezakłóconego obiegu gotówki, oraz zmniejszeniem kosztów emisji znaków pieniężnych, jak również odpowiedzią na większe zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach. Nowy banknot 500 zł to realizacja misji organizowania przez bank centralny gospodarki polskimi znakami pieniężnymi, zawartej w ustawie o NBP.

Udział banknotu 500 zł, w obiegu gotówkowym, będzie w pierwszych latach niewielki i docelowo ma zależeć od zapotrzebowania zgłaszanego przez banki. Banknot 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie. Wykorzystano w nim m.in.: okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną optycznie i opalizującą),oraz element recto verso (uzupełniające się w świetle przechodzącym elementy graficzne na obu stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca (zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem), znak wodny widoczny pod światło (przedstawiający portret króla i oznaczenie nominału).

Banknot 500 zł, autorstwa Andrzej a Heidricha, przedstawia wizerunek króla Jana III Sobieskiego i jest kontynuacją serii „Władcy polscy”. Utrzymany jest w kolorystyce różnych odcieni brązowego, niebieskiego, bordowego i zielonego. Na przedniej stronie banknotu, król jest zwrócony w stronę herbu rodu Sobieskich, a po prawej stronie widać szyszak husarski – symbol dokonań militarnych władcy. Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie.

Więcej informacji na temat nowego banknotu znajduje się na stronie: www.poznaj500zl.pl.

Źródło: www.nbp.pl

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla ekonomistów

W okresie ferii uczniowie klasy 3i, 4E i 2PN (grupy ekonomiczne) wzięli udział w egzaminie praktycznym, którego celem było logopotwierdzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie:

 • organizowania pracy na stanowisku ekonomisty,
 • technicznego przygotowania stanowiska komputerowego i oprogramowania do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowo - płacowej z zastosowaniem programu GRATYFIKANT GT,
 • sporządzania dokumentacji księgowej z zastosowaniem programu REWIZOR GT.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono zgodnie z procedurą akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych N-FL/IL LLL.

Egzamin zakończył się pozytywną oceną. Potwierdzeniem akredytowanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacyjny ze znakiem TÜV CERT najbardziej rozpoznawanym przez przedsiębiorców znakiem, gwarantującym rzetelność potwierdzonych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice