Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ekonomiczna myśl tygodnia

ekonomiczna mysl„Pomysły na szybkie pieniądze nigdy nie działają. Gdyby było inaczej, wszyscy byliby milionerami."

Jean Paul Getty – amerykański przedsiębiorca,
założyciel Getty Oil Company, kolekcjoner

Czy wiesz, że

czy-wiesz zeDzień Wolności Podatkowej – dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, a więc symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie. Do obliczenia, kiedy ów dzień przypada, służy stosunek udziału wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Za dane przyjmuje się założenia budżetowe opracowane przez Ministerstwo Finansów.
W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha począwszy od roku 1994.

 

ROK

DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ

1994

1 lipca

1995

6 lipca

1996

4 lipca

1997

28 czerwca

1998

22 czerwca

1999

16 czerwca

2000

16 czerwca

2001

18 czerwca

2002

24 czerwca

2003

28 czerwca

2004

24 czerwca

2005

23 czerwca

2006

24 czerwca

2007

16 czerwca

2008

14 czerwca

2009

14 czerwca

2010

23 czerwca

2011

7 lipca

2012

21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

14 czerwca

2015

11 czerwca

Fenomen gospodarczy Niemiec

Spadające zadłużenie. Najniższy deficyt budżetu państwa w krajach zachodnich. Niska inflacja. Utrzymujący się wzrost gospodarczy. Bezrobocie – jedno z najniższych w UE. Kolejne rekordy w wielkości eksportu towarów i usług. Ponad 150 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym. To Niemcy, których gospodarka i jej obecny stan budzi podziw całego świata.


Czemu to zawdzięczają?

  • przemysłowi i jego eksportowi, który jest główną lokomotywą niemieckiej gospodarki. Eksport naszego zachodniego sąsiada rośnie niemal nieprzerwanie od 60 lat. Jeszcze kilka lat temu Niemcy były największym eksporterem świata. Dziś w tej kategorii ustępują jedynie Chinom i nieznacznie Stanom Zjednoczonym. Temu zjawisku towarzyszy inny niemiecki fenomen: Niemcy od 1952 r. mają nadwyżkę w handlu zagranicznym. Od ponad dekady przekracza ona 100 mld euro rocznie,
  • długofalowej polityce gospodarczej połączonej ze zdolnością naszych sąsiadów zza Odry do wyrzeczeń. Tym różnili się i wciąż różnią od wielu krajów, że ich polityka nie sprowadza się głównie do reagowania na bieżące wydarzenia. Jest w niej także dużo miejsca na decyzje i działania z myślą o przyszłości, mające zapobiegać przyszłym zagrożeniom,
  • dobrej jakości infrastrukturze, zwłaszcza transportowej,
  • gospodarczemu pragmatyzmowi tamtejszych elit politycznych, dobrej koordynacji między światem polityki i biznesem. W Niemczech te sfery są ściśle ze sobą połączone, a tamtejsi politycy naprawdę wsłuchują się w głos przedsiębiorców i spełniają ich postulaty. Dobrze zdają sobie sprawę, że to od nich, od kondycji rodzimych firm, zależy sytuacja ich kraju. Przejawem tej postawy okazały się choćby reformy gospodarcze kanclerza Schroedera. Były one bowiem odpowiedzią na apele przedsiębiorców, boleśnie odczuwających stagnację gospodarczą, w jakiej tkwiły Niemcy jeszcze dekadę temu,
  • zamiłowaniu do oszczędności, niechęci do życia ponad stan. Gospodarka Niemiec nie kurczy się, mimo zmniejszenia wydatków państwa i obywateli, bo nasi zachodni sąsiedzi szukają innych sposobów na dźwignięcie się z kryzysu. W 2009 r. niemieccy pracodawcy w porozumieniu z pracownikami i rządem na pewien okres skrócili czas pracy i zmniejszyli płace. Po to, żeby uniknąć zwolnień i zwiększenia bezrobocia. Niektóre niemieckie koncerny, np. Bosch, wręcz szczyciły się w tym, że mimo kryzysu nie zwalniały pracowników.

Oto powody, dla których Niemcy są gospodarczą potęgą nie tylko Unii Europejskiej.

Ekonomiczna myśl tygodnia

ekonomiczna mysl„Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swoje zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością."

Georges Smith Patton - amerykański generał
z okresu II wojny światowej

Czy wiesz, że...

czy-wiesz zeOdsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie - być może częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.


Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.


W umowie można zastrzeż również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami).


Wysokość odsetek ustawowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Nową wysokość odsetek ustawowych wskazuje poniższa tabela.

 

Wysokość odsetek ustawowych

Stawka

Obowiązuje od

8% rocznie

23.12.2014

13% rocznie

15.12.2008

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice