Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

TECHNIK EKONOMISTA - potrzebny w każdej firmie

 

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.


Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.


Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista:

 

  • Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

  • Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, język angielski zawodowy, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, rachunkowość komputerowa, kadry i płace, praktyki zawodowe.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w rożnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w urzędzie statystycznym może przeprowadzać badania statystyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak akademiki, hotele czy internaty.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik logistyk, technik spedytor.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik rachunkowości (kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) lub na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym.

 

Kariera zawodowa:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, księgowością, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą. 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice