Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

TECHNIK ELEKTRYK - ciągle poszukiwany

 

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.

 

Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

 

Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik elektryk:

 

  • Kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 

  • Kwalifikacja EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza w branży elektrycznej, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, elektrotechnika i elektronika, instalacje elektryczne, język angielski zawodowy, maszyny i urządzenia elektryczne, montaż instalacji elektrycznych, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary elektryczne i elektroniczne.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika elektryka nie są stałe z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu w razie samozatrudnienia oraz z powodu usuwania nagłych awarii w dzień czy w nocy.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter – elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice