Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

01.09.2017 r.

godz. 11:00 – zebranie Rady Pedagogicznej

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

godz. 8:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych technikum, liceum i szkoły policealnej (w sali gimnastycznej), spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

godz. 9:00– msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna)

godz. 10:15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych uczniów: gimnazjum, technikum, liceum, szkoły policelanej (w sali gimnastycznej), spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

05.09.2017 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania rodziców:

godz. 17:00 - spotkanie z wychowawcami w salach wg przydziału

godz. 17:00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły w auli szkolnej, następnie spotkanie z wychowawcami klas

godz. 18:15 – zebranie Rady Rodziców ZSTiO Nr 2

15.09.2017 r.

Akcja „Sprzątanie Świata” hasło przewodnie: „Nie ma śmieci - są surowce"

13.10.2017 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18.10.2017 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców

01.11.2017 r.

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

11.11.2017 r.

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

04.12.2017 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

05.12.2017 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

22.12.2017 r.

7:10–11:30 Zajęcia wg planu lekcji

11:40–13:30 Spotkania wigilijne wychowawców z młodzieżą

13:40 Zebranie Rady Pedagogicznej

23.12.2017 r.
-31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2018 r.

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

03.01.2018 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

05.01.2018 r.

15:30 Zebranie Rady Pedagogicznej

17:00 Zebrania Rodziców

05.01.2018 r.

Zakończenie I semestru

06.01.2018 r. Uroczystość Trzech Króli - Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

08.01.2018 r.

Rozpoczęcie II semestru
29.01.2018 r. -09.02.2018 r. Ferie zimowe

14-16.02.2018 r.

Rekolekcje Wielkopostne

 26.02.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie rady pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców

01.03.2018 r. Dzień języków obcych

 16.03.2018 r.

Dzień otwarty szkoły

21.03.2018 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen końcowych w klasach IV technikum i III liceum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

22.03.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

 29.03.2018 r.

-03.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018 r. -20.04.2018 r.

Egzaminy gimnazjalne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

24.04.2018 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach IV technikum i III liceum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

 25.04.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców

27.04.2018 r. Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w klasach IV technikum i III liceum

01.05.2018 r.

Święto Pracy - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

02.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

03.05.2018 r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

04.05.2018 r.

07.05.2018 r.

08.05.2018 r.

Egzaminy maturalne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

07.05.2018 r.

-04.06.2018 r.

 Praktyki zawodowe 3i, 3i2, 3E, 2PN

18.05.2018 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

22.05.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

31.05.2018 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

01.06.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

15.06.2018 r.

Dzień sportu

15.06.2018 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

18.06.2018 r.

14:30 zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

22.06.2018 r.

godz. 12:00 zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

22.06.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2017 r.

- 31.08.2017 r.

Ferie letnie

27.08.2018 r.

- 31.08.2018 r.

Egzaminy poprawkowe

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice