Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

03.09.2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

godz. 8:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych technikum, liceum i szkoły policealnej (w sali gimnastycznej), spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

godz. 9:00 – msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna)

godz. 10:15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych uczniów: gimnazjum, technikum, liceum, szkoły policelanej (w sali gimnastycznej), spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

05.09.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania rodziców:

godz. 17:00 - spotkanie z wychowawcami w salach wg przydziału

godz. 17:00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły w auli szkolnej, następnie spotkanie z wychowawcami klas

godz. 18:15 – zebranie Rady Rodziców ZSTiO Nr 2

21.09.2018 r.

Akcja „Sprzątanie Świata” 

12.10.2018 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18.10.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców

01.11.2018 r.

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

09.11.2018 r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11.11.2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

listopad 2018 r.

Otwarcie hali sportowej

30.11.2018 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

03.12.2018 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

21.12.2018 r.

godz. 7:10–10:35 - zajęcia wg planu lekcji, Jasełka

godz. 10:45–12:00 - spotkania wigilijne wychowawców z młodzieżą

godz. 12:15 - zebranie Rady Pedagogicznej

22.12.2018 r.
-31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019 r.

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.01.2019 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

04.01.2019 r.

godz. 15:30 - zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00-18:00 - konsultacje dla rodziców
06.01.2019 r. Uroczystość Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

07.01.2019 r.

Rozpoczęcie II semestru

29.01.2019 r.

Dzień języków obcych

11.02.2019 r.

-24.02.2019 r.

Ferie zimowe

06.03.2019 r.

-08.03.2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne

14.03.2019 r.

Dzień otwarty szkoły wraz z rozgrywkami sportowymi - mini Festyn

20.03.2019 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen końcowych w klasach IV technikum i III liceum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania
 21.03.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców, dla klasy III technikum konsultacje

10.04.2019 r.

-12.04.2019 r.

Egzaminy gimnazjalne

12.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

 18.04.2019 r.

-23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019 r.

Ostateczny termin wystawiania:

propozycji ocen w klasach III technikum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania,

ocen końcowych w klasach IV technikum i III liceum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

 25.04.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców, dla klasy III technikum zebranie

26.04.2019 r. Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w klasach IV technikum i III liceum

01.05.2019 r.

Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

03.05.2019 r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

Egzaminy maturalne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

06.05.2019 r.

-31.05.2019 r.

 Praktyki zawodowe 3i, 3E, 2PN1, 2PN2, 2PN3

15.05.2019 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

16.05.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

07.06.2019 r.

Uroczystość Nadania imienia XVI Liceum Ogólnokształcącemu

14.06.2019 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

17.06.2019 r.

godz. 15:30 - zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

20.06.2019 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019 r.

godz. 12:00 - zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

21.06.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2019 r.

-31.08.2019 r.

Ferie letnie

26.08.2019 r.

-30.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice