Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 

 

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

godz. 8:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów liceum i szkoły policealnej, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

godz. 9:00  – Msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna)

godz. 10:15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów technikum, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu)

04.09.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania rodziców:

godz. 17:00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły w auli szkolnej, następnie spotkanie z wychowawcami klas

godz. 17:00 - spotkanie z wychowawcami w salach wg przydziału dla pozostałych klas

godz. 18:15 – zebranie Rady Rodziców ZSTiO Nr 2

20.09.2019 r.

Akcja „Sprzątanie Świata”

wrzesień 2019 r.

V Dni Energii Miasta Katowice

11.10.2019 r.

Jubileusz 180 – lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 połączony z Dniem Edukacji Narodowej

16.10.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – 18:00 – konsultacje dla rodziców

17.10.2019r. – 19.10.2019r.

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

08.11.2019 r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

18.11.2019 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

19.11.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

grudzień 2019 r.

Obchody rocznicowe wydarzeń na KWK „Wujek”

18.12.2019 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

19.12.2019 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – 18.00 – konsultacje dla rodziców

20.12.2019 r.

godz. 7:10 – 8:45 – przygotowania do wigilii klasowych

godz. 9:00 – 10:00  – Jasełka

godz. 10:15 – 12:00 – spotkania wigilijne wychowawców z młodzieżą

godz. 12:15  – zebranie Rady Pedagogicznej

23.12.2019r. -31.12.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

2.01.2020r. –

03.01.2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

06.01.2020 r.

Rozpoczęcie II semestru

09.01.2020r. – 15.02.2020r.

Egzaminy zawodowe

13.01.2020r. – 26.01.2020r.

Ferie zimowe

styczeń/luty 2020

Śląski Festiwal Nauki

11.02.2020 r.

Dzień języków obcych

26.02.2020 r.-

28.02.2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne

02.03.2020r. – 27.03.2020r.

Praktyki zawodowe dla klas: 3i, 3e1, 3e2 oraz 2PN

13.03.2020 r.

Dzień otwarty szkoły

20.03.2020 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen końcowych w klasach III liceum i IV technikum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

23.03.2020 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

marzec/kwiecień 2020

Finał akcji „Miejska Dżungla”

09.04.2020r. – 14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22.04.2020 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III liceum i IV technikum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

23.04.2020 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – konsultacje dla rodziców

24.04.2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III liceum i IV technikum

30.04.2020 r.

Akademia z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2020 r.

05.05.2020 r.

06.05.2020 r.

Egzaminy maturalne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

16.05.2020 r.

VIII Szkolny Festyn Środowiskowy

19.05.2020 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

20.05.2020 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej

godz. 17:00 – zebrania rodziców

maj/czerwiec 2020

Piknik „Ekoodpowiedzialnie”

12.06.2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

19.06.2020 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych, semestralnych i końcowych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

22.06.2020 r.

godz. 15:30 – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja

26.06.2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2020r. –

09.07.2020r.

Egzaminy zawodowe

03.07.2020 r.

godz. 12:00 – zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

27.06.2020r. – 31.08.2020r.

Ferie letnie

24.08.2020r. –28.08.2020r.

Egzaminy poprawkowe

 

 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice