Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Harmonogram rekrutacji do XVI Liceum Ogólnokształcącego

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do XVI Liceum Ogólnokształcącego (wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl)

od 23 maja do 24 maja 2019 r.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

5 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XVI Liceum Ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

16 lipca 2019 r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XVI Liceum Ogólnokształcącego

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do XVI Liceum Ogólnokształcącego – przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

25 lipca 2019 r.

godz.10.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XVI Liceum Ogólnokształcącego

od 26 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice