Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich

Dla absolwentów

szkół

podstawowych i gimnazjalnych

Kierunki zatwierdzone

Przedmioty rozszerzone

Technik informatyk (przy współudziale IBM):

 

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

matematyka, informatyka lub j. angielski

Technik ekonomista

 

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

matematyka, geografia

Technik elektryk

 

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

matematyka, fizyka

Technik automatyk

 

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

matematyka, fizyka

Technik energetyk

 

Kwalifikacje:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

matematyka, fizyka

Kierunki projektowane

Przedmioty rozszerzone

Technik programista

 

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

matematyka, informatyka lub j. angielski

Technik rachunkowości

 

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

matematyka, geografia

 

XVI Liceum Ogólnokształcące

Dla absolwentów

szkół

podstawowych i gimnazjalnych

Oddziały zatwierdzone

Przedmioty rozszerzone

Odział sportowy

język angielski, biologia lub geografia

Odział sportowy

język angielski, biologia lub geografia

 

Szkoła Policealna nr 6

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Kierunki projektowane

Technik administracji

 

Kwalifikacja:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice