Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Czas trwania KKZ uzależniony jest od posiadanego wykształcenia uczestnika kursu oraz wybranej formy prowadzenia zajęć.

 

Zasady rekrutacji:

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie),
  • podanie o przyjęcie (formularz szkolny),
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.  

Propozycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

 Nazwa kursu

Nazwa zawodu 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

 technik ekonomista

technik rachunkowości

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 technik elektryk

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 technik energetyk

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik elektronik

 

 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice