Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Historia szkoły

Katowice – ulica Mikołowska 131 - tu mieści się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. Budynek szkoły wzniesiono w 1951 r. Lokalnej społeczności i absolwentom gmach kojarzył się ze szkołą kształcącą górników o specjalnościach: miernictwo, ekonomika i organizacja kopalń, eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych, podziemna eksploatacja złóż. Niewielu katowiczan wie, że szkoła liczy 176 lat. Dzieje jej sięgają Górnośląskiej Szkoły Górniczej założonej w Tarnowskich Górach w 1803 r. i reaktywowanej w 1839 r.


Wróćmy jednak do lat sześćdziesiątych. W 1966 r. odbyła się uroczystość z okazji 45 rocznicy III powstania śląskiego, wtedy Technikum Górniczemu nadano imię Powstańców Śląskich. Ta nazwa przetrwała do 1971 r. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki połączyło Technikum Górnicze im. Powstańców Śląskich, Technikum dla Pracujących oraz Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK „Wujek", tworząc Zespół Szkół Zawodowych MGiE. Wówczas placówka kształciła około 1500 uczniów. Zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Mikołowskiej i w internacie przy ul. Gallusa.


Wydarzeniem, które wstrząsnęło i pozostało w pamięci absolwentów był dzień 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny. W kopalni „Wujek" wybuchł strajk. 16 grudnia oddziały ZOMO spacyfikowały teren kopalni. Na miejscu poległ wtedy nasz absolwent Józef Giza, a słuchacz - Technikum dla Pracujących - Jan Stawisiński, z powodu rany postrzałowej w głowę, zmarł w szpitalu 26 stycznia 1982 r. Każdego roku, w rocznicę stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek", uczniowie uczestniczą w żywej lekcji historii. Spotykają się ze Stanisławem Płatkiem, jednym z przywódców strajku, który opowiada o wydarzeniach z tamtych tragicznych dni.


W 1991 r. w szkole – po raz pierwszy w jej dziejach – przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora. Rada Pedagogiczna wybrała Jacka Krzysztoforskiego, który tę funkcję sprawował do 2011 r. Szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę. W 1998 r. zmieniono nazwę szkoły i profile kształcenia. Powstał Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. W 2003 r. opuściła nasze mury ostatnia klasa miernicza związana z górnictwem.


Od 1999 r. rozpoczęła naukę w szkole młodzież z problemami zdrowotnymi. Utworzono Policealne Studium Zawodowe dla Niepełnosprawnych. Wprowadzono również nauczanie indywidualne dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych nie mogą uczyć się w systemie klasowym. Do dzisiaj poradnie psychologiczne kierują do nas młodzież wymagającą indywidualnego podejścia pedagogicznego. W Szkole Policealnej dla niepełnosprawnych uczy się młodzież i zdobywa kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. Obecność dziewcząt i chłopców z problemami zdrowotnymi w naszej szkole wpływa pozytywnie na tworzenie właściwych relacji międzyludzkich. Społeczność szkolna uczy się tolerancji i empatii. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach Miejskiej Dżungli organizowanych przez Urząd Miasta Katowice.


Od września 2011 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Aldona Skubiszewska. Zarządza nie tylko szkołą, przygotowuje ekonomistów do egzaminów umożliwiających zdobycie kwalifikacji, współpracuje z organizacjami samorządowymi, pozyskując środki na unowocześnienie bazy dydaktycznej i na remonty obiektu szkolnego. Dyrektor Aldona Skubiszewska i wicedyrektor Piotr Tuszyńki zainicjowali organizację festynu środowiskowego w 2012 r. W tym roku, chcąc podtrzymać tradycję, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie organizują kolejny festyn, który odbędzie się w maju.

 

Obecnie w skład ZSTiO nr 2 wchodzą: Gimnazjum nr 35 im. Powstańców Śląskich, Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich, XVI Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna nr 6. W gimnazjum i w liceum utworzono klasy sportowe o profilu piłki nożnej i pływania. Zajęcia prowadzą trenerzy. Piłkarze trenują na boisku GKS „Rozwój", a pływacy ćwiczą na basenie w Pałacu Młodzieży. Uczniowie technikum kształcą się w zawodach: technik ekonomista, informatyk, elektryk i energetyk. Korzystają z pracowni informatycznych i elektrycznych. Od września 2014 r. rodzice mają możliwość kontrolowania postępów w nauce i frekwencji swych dzieci w dzienniku elektronicznym.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice