Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Podręczniki

Gimnazjum

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w I klasie gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

religia

W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia Z. Marek SJ (red.) WAM Kraków AZ-31-01/10-KR-12/13
j. polski Bliżej słowa E. Horwath, G. Kiełb WSiP 27/1/2009
j. angielski Next Move 1

G. Barradought,

K. Stannett,

B. Michałowski

Pearson 624/1/2012/2014
j. niemiecki Deutschtour 1 E. Kościelniak-Walewska Nowa Era 746/1/2015
historia Śladami przeszłości S. Roszak Nowa Era 60/1/2011
matematyka

Matematyka wokół nas 1

Podręcznik i

zbiór zadań i testów

E. Duvnjak,

E. Kokiernak – Jurkiewicz,

M. Wójcicka

WSiP 62/1/2009
fizyka Spotkania z fizyką 1

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

Nowa Era 93/1/2009
chemia Chemia Nowej Ery 1

J. Kulawik,

T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era 49/1/2009
biologia Puls życia 1

M. Jefimow, M. Sęktas

Nowa Era 58/1/2009
geografia Puls Ziemi 1 R. Malarz Nowa Era 5/1/2010

plastyka

W tym cała sztuka

J. Gumula MAC 167/2009

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum

J. Pańczyk

Helion S.A. 568/2012

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w II klasie gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

religia

W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia

Z. Marek SJ,

A. Walulik CSFN (red.)

WAM Kraków AZ-32-01/10-KR-12/13
j. polski „Po polsku”. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum klasa II

A. Hącia,

J. Malczewska, J. Olech,

L. Adrabińska-Pacuła

PWN 151/2/2010
j. angielski UPBEAT 2

J.Freebaim,

J. Bygrave

Pearson 316/2/2011
j. niemiecki Logisch 2 S. Dengler, S. Fleer Langenscheit 272/2/2011
historia Historia Czasy nowożytne J. Chadaj, J. Drob PWN 129/2/2010
matematyka

Matematyka wokół nas 2

Podręcznik i

zbiór zadań i testów

E. Duvnjak,

E. Kokiernak – Jurkiewicz,

M. Wójcicka

WSiP 62/2/2009
fizyka Spotkania z fizyką 2

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

Nowa Era 93/3/2010
chemia Chemia Nowej Ery 2

J. Kulawik,

T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era 49/2/2009
biologia Puls życia 2

M. Jefimow

Nowa Era 58/2/2009
geografia Puls Ziemi 2

B. Dobosik,

A. Hibszer, J. Soja

Nowa Era 5/2/2010

wiedza o społeczeństwie

Bliżej świata

M. Wsołowska,

A. Pilipiuk

PWN 140/2009

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum

J. Pańczyk

Helion S.A. 568/2012

muzyka

Muzyka w gimnazjum

A. Kreiner – Bogdańska

Oficyna Edukacyjna- Krzysztof Pazdro 6/2009

zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

W. Czyżewski, W. Lib, W. Walat

Nowa Era 196/2/2010

zajęcia artystyczne

Kraina sztuki

B. Marcinkowska,

L. Frydzińska

PWN 154/2009

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w III klasie gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

religia

W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia Z. Marek SJ (red.) WAM Kraków AZ-33-01/1-1
j. polski „Po polsku”. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum klasa III

L. Adrabińska-Pacuła, A. Hącia,

J. Malczewska,

J. Olech

PWN 151/3/2011
j. angielski

UPBEAT 3

Longman Repetytorium

L. Kilbey R. Ficker,

J. Gaszewski.

Pearson 316/3/2011 353/2011
j. niemiecki Logisch 3 S. Dengler, S. Fleer Langenscheit 272/3/2012
historia Wiek XIX i wielka wojna J. Chadaj, J. Drob PWN 129/3/2011
matematyka

Matematyka wokół nas 3

Podręcznik i

zbiór zadań i testów

E. Duvnjak,

E. Kokiernak – Jurkiewicz,

M. Wójcicka

WSiP 62/3/2010
fizyka Spotkania z fizyką 3

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

Nowa Era 93/4/2011
chemia Chemia Nowej Ery 3

J. Kulawik,

T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era 49/3/2010
biologia Puls życia 3

B. Sągin,

A. Boczarowski,

M. Sęktas

Nowa Era 58/3/2010
geografia Puls Ziemi 3 R. Malarz Nowa Era 5/3/2010

wiedza o społeczeństwie

Bliżej świata

M. Wsołowska,

A. Pilipiuk

PWN 140/2009

zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

W. Czyżewski,

W. Lib, W. Walat

Nowa Era 106/1/2009

edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki,

Z. Pytasz, E. Rygała

PWN 193/2009

zajęcia artystyczne

Kraina sztuki. Zeszyt do zajęć artystycznych – Plastyka i teatr

B. Marcinkowska,

L. Frydzińska

PWN  

plastyka

Kraina sztuki

B. Marcinkowska,

L. Frydzińska

PWN 154/2009

Liceum Ogólnokształcące

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 1 LO

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Kościele

Zbigniew Marek SJ (red.)

WAM Kraków

AZ-41-01/10-KR-1/12

 2

j. polski

„Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część 1

„Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część 2

M. Chmiel

A. Równy

Nowa Era

425/1/2012

425/2/2012

 3

j. angielski

Matura Explorer 2

M. Inglot, J. Michalak

Nowa Era

698/2/2014/2015

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/2/2012

 5

historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak,

J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

 6

matematyka

Matematyka 1, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

W. Babiański,

L. Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

378/1/2011

 7

fizyka

Odkryć fizykę

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era

447/2012

 8

chemia

To jest chemia

R. Hassa,

A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

438/2012

 9

biologia

Biologia na czasie

E. Bonar,

W. Krzeszowiec-Jeleń,

S. Czachorowski

Nowa Era

450/2012

 10

geografia

Oblicza geografii

R. Kliszak,

K. Wiederman

Nowa Era

433/2012

 11

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

J. Skłodowski

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

556/2012

 12

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

A. Janicki

Nowa Era

505/2012

 13

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J. Sloma

Nowa Era

426/2012

 14

podstawy przedsiębior-czości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

 15

wiedza o kulturze

„Wiedza o kulturze"

W. Panek

Wyd. Polskie

123/03

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 2 LO

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Kosciele

Z. Marek SJ

WAM Kraków

AZ-41-01/10-KR-1/12

 2

j. polski

Klucz do świata kl. 2 cz 1 i 2

B. Drabik, J. Pstrąg, A. Zawadzki

Wyd Szkolne PWN

10/09/S

 3

j. angielski

New Matura Solutions – inter.

T. Falla, P, A. Davies, D. Gryca

Oxford

361/3/2912

 4

j. niemiecki

Welttour 3

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/3/2013

 5

matematyka

Matematyka 2, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa era

378/2/2013

 6

biologia

Biologia na czasie 2

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

Nowa Era

564/2/2013

 7

historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Rządządzący i rzadzeni

M.Markowicz ,

O. Pytlińska,

A. Wyroda,

I Janicka

PWiN

659/1/2013

659/2/014

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 3 LO

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

1

religia

W Kosciele

Z. Marek SJ

AZ-41-01/10-KR-1/12

   2

j. polski

Klucz do świata 3

B. Drabik, J. Pstrąg,

A. Zawadzki

10/09/S

3

j. angielski

Destination Matura 2015

M. Inglot, I. Michalak

681/2014

4

j. niemiecki

Welttour. Podręcznik z repetytorium maturalnym

S. Mróz-Dwornikowska

450/4/2014

5

matematyka

Matematyka 3, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

378/3/2014

6

biologia

Biologia na czasie 3

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

564/3/2014

7

historia i społeczeństwo

Wojna i wojskowość

Europa i świat

M. Markowicz ,

O. Pytlińska, A. Wyroda

659/3/2014

659/4/2015

 

 

Technik ekonomista

 

                                                                                                                                                  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 1 technik ekonomista

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Kościele

Zbigniew Marek SJ (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

„Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część 1

M. Chmiel

A. Równy

Nowa Era

425/1/2012/2015

 3

j. angielski

Matura Explorer 2

J, Nauton, A. Łabecka

Nowa Era

361/2/2011

 4

j. francuski

Deja-vu 1

G. Migdalska,C, Billard-Wożniak, M. Szczucka-Smugowicz

Wydaw. Szkolne PWN

420/1/2012

 5

historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak , J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

 6

matematyka

Matematyka 1 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

WSiP

582/1/2012

 7

fizyka

Odkryć fizykę

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era

447/2012

 8

chemia

To jest chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

48/2012

 9

biologia

Biologia na czasie

E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń

Nowa Era

450/2012

 10

geografia

Oblicza geografii

Radosław Kliszak, Krzysztof Wiederman

Nowa Era

433/2012

 11

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Jarosław Skłodowski

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

556/2012

 12

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

A.Janicki

Nowa Era

505/2012

 13

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J, Słoma

Nowa Era

426/2012

 14

podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”

Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

 15

wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze

W. Panek

Wyd. Polskie Wołomin

123/03

 16

Pracownia ekonomiczna

„Technika biurowa”

E. J. Witek

eMPi2

 
 17

Działalność gospodarcza

„Podstawy ekonomii. Mikro- i makroekonomia”

„Ekonomika” cz. I

„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” cz. I

Piotr Urbaniak

M. Pietraszewski, K. Potoczny, S. Chudy, M. Frąckowiak, R. Repetowski, S. Świdzińska-Jachna

D. Dębski

eMPi2

eMPi2

WSiP

17/2009

17/2006


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 2 technik ekonomista

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Świecie

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

Ponad słowami kl.1 cz. 2

Ponad słowami kl 2 cz. 1

B. Drabik

J. Pstrąg

A. Zawadzki

Wydawnictwo Szkolne PWN

425/1/2012

425/3/2013

 3

j. angielski

New Matura Solutions pre-inter.

Tim Falla, Paul A Davis

Oxford University Press

361/2/2011

 4

j. francuski

Deja-vu 1

G. Migdalska, C. Billard-Wożniak, M. Szczucka-Smugowicz

Wyd. Szkolne

PWN

420/1/2012

 5

matematyka

Matematyka 2 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

Wsip

582/2/2013

 6

geografia

Oblicza geografii 1

M. Malarz, M. Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

 7

podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”

Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

 8

Działalność gospodarcza

Ekonomika cz. II

Elementy prawa

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. II

M. Pietraszewski, K. Potoczny, K. Strzelecka

A. Mroczkowska-Budziak, R. Seidel

D. Dębski

eMPi2

eMPi2

WSiP

17/2009

02/2007

31/2006

 9

Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Pracownia ekonomiczna. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, cz. I

Statystyka

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 
 10

Pracownia ekonomiczna

Pracownia ekonomiczna. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, cz. I

Pracownia ekonomiczna. Rozliczenia podatkowe, cz. III

B. Padurek

B. Padurek, M. Szpleter

Wydwnictwo

Bożena Padurek

 
 11

rachunkowość

Zasady rachunkowości finansowej

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 
 12

Kadry i płace

Pracownia ekonomiczna. Kadry i płace, cz. III

Zeszyt ćwiczeń przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35

B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 3 technik ekonomista

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

Zbigniew Marek SJ (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa II, część 2

B. Drabik

J. Pstrąg

A. Zawadzki

Wydawnictwo Szkolne PWN

10/09/S

 3

j. angielski

Destination Matura 2015

M. Inglot,J. Michalak

Nowa Era

681/2014

 4

j. francuski

Deja-vu 2

G. Migdalska, C. Billard-Wożniak, M. Szczucka-Smugowicz

Wyd. Szkolne PWN

420/2/2013

 5

matematyka

Matematyka 2 i 3 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

WSiP

582/2/2013   582/3/2014

 6

geografia

Oblicza geografii 2

Tomasz Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

 7

historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Rządzący i rzadzeni

M. Markowicz , O. Pytlińska, A. Wyroda

Nowa Era

659/1/2013

659/2/2014

 8

język angielski zawodowy

Every day business english

I Badger

Longman

-

 9

rachunkowość

Rachunkowość finansowa. część I. Inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki, obrót materiałowy.

Rachunkowość finansowa. część II. Aktywa trwałe, koszty działalności i ich rozliczenie, kalkulacja.

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 
 10

Praktyka zawodowa

       
 11

Rachunkowość komputerowa

Biuro rachunkowe

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 

 

  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 4 technik ekonomista

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

 Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

Zbigniew Marek SJ (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa III

B. Drabik

J. Pstrąg

A. Zawadzki

Wydawnictwo Szkolne PWN

 
 3

j. angielski

Oxford Matura Trainer

G..Manin, D. Gryca

Oxford University Press

345/1/2011

 4

j. francuski

Deja-vu 3

G. Migdalska, C.Billard-Wozniak, M. Szczucka-Smugowicz

Wyd. Szkolne PWN

420/3/2014

 5

matematyka

Matematyka 3 Poznać zrozumieć

 

WSiP

582/3/2014

 6

historia i społeczeństwo

Wojna i wojskowość

Europa i świat

M.Markowicz , O. Pytlińska, A. Wyroda

Nowa Era

659/3/2014 659/4/2015

 7

geografia

Oblicza geografii 3

M. Malarz

Nowa Era

501/4/201

 8

Rachunkowość

Rachunkowość Finansowa. Część III. Produkty pracy i ich sprzedaż, obrót towarowy, inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majątkowych, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, straty i zyski nadzwyczajne, wynik finansowy.

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 
 9

Rachunkowość komputerowa

Biuro rachunkowe

B. Padurek

Wydawnictwo

Bożena Padurek

 

Technik elektryk i energetyk

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 1 technik elektryk

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Kościele

Z. Marek SJ (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

„Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część 1

M. Chmiel

A. Równy

Nowa Era

425/1/2012/2015

 3

j. angielski

Matura Explorer 2.

J. Nauton,
A. Łabęcka

Nowa Era

698/2/2014/2015

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

452/2/2012

 5

historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

 6

matematyka

Matematyka 1 Poznać, zrozumieć

A. Przychoda,

Z. Łaszczyk

Wsip

582/1/2012

 7

fizyka

Odkryć fizykę

M. Braun,
W. Śliwa

Nowa Era

447/2012

 8

chemia

To jest chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

48/2012

 9

biologia

Biologia. Po prostu

K. i R. Archaccy,
K. Spalik, J. Stocka

WSiP

532/2012

 10

geografia

Oblicza geografii

R. Kliszak,

K. Wiederman

Nowa Era

433/2012

 11

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

J. Skłodowski

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

556/2012

 12

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

A. Janicki

Nowa Era

505/2012

 13

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Nowa Era

426/2012

 14

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła,

T. Rachwal

Nowa Era

467/201

 15

wiedza o kulturze

„Wiedza o kulturze”

W. Panek

Wyd. Polskie Wołomin

123/03

 16

elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika 4

S. Bolkowski

WSiP

-

 17

maszyny i urządzenia elektryczne

Czytam rysunek elektryczny

K. Michel,
T. Sapiński

WSiP

-

 18

pomiary elektryczne i elektroniczne

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

J. Parchański

WSiP

-

 19

montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Rysunek techniczny

K. Paprocki

WSiP

-


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 2 technik elektryk

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Świecie

Z. Marek SJ,

A. Walulik CSFN (red.)

WAM Kraków

Podręcznik i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum

 2

j. polski

Ponad słowami kl. 1 cz. 2

Ponad słowami kl. 2 cz. 1

B. Drabik, J. Pstrąg,

A. Zawadzki

Nowa Era

425/2/2013

425/3/2014

 3

j. angielski

New Matura Solutions pre-inter

Tim Falla,
Paul A Davis

Oxford University Press

361/2/2011

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/2/2012

 5

matematyka

Matematyka 2 Poznać, zrozumieć

A. Przychoda,

Z. Łaszczyk

Wsip

582/2/2013

 6

fizyka

Zrozumieć fizykę 1

M. Braun, K. Byczuk

Nowa Era

632/1/2013

 7

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła,

T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

 8

instalacje elektryczne

Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

E. Musiał

 

WSiP

2/98

 9

elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika 4   

Elektronika 5

 Podstawy elektroniki cz. 1 i 2

S. Bolkowski

A. Chwaleba,

B. Moeschke,

B. Pióro, M. Pióro

WSiP

 

 

11/97

 10

maszyny i urządzenia elektryczne

Maszyny elektryczne

E. Gożlińska

 

WSiP

-

 11

montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia elektryczna dla technikum

M. Pilawski

 

WSiP

-

 12

pomiary elektryczne i elektroniczne

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

J. Parchański

 

WSiP

-

 13

montaż instalacji elektrycznych

Czytam rysunek elektryczny

K. Michel,

T. Skapiński

WSiP

-

  
                                                                                    

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 3 technik elektryk

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

Z. Marek SJ (red.)

WAM Kraków

Podręcznik do religii dla klasy II liceum oraz II i III technikum

 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa II, cz. 2

B. Drabik,

J. Pstrąg,

A. Zawadzki

PWN

10/09/S

 3

j. angielski

Destinayion Matura 2015

M. Inglot, J. Michalak

Nowa Era

681/2014

 4

j. niemiecki

Welttour 3

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/3/2013

 5

matematyka

Matematyka 2 i 3 Poznać, zrozumieć

A. Przychoda,

Z. Łaszczyk

WSiP

582/2/2013 582/3/2014

 6

fizyka

Zrozumieć fizykę 2

M. Braun, K. Byczuk,

A. Seweryn-Byczuk,

E. Wójtowicz

Nowa Era

632/2/2014

 7

historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Rządzący i rządzeni

T. Maćkowski,

I. Janicka

Nowa Era

659/1/2013

659/2/2014

 8

instalacje elektryczne

Instalacje elektro-energetyczne

E. Musiał

   WSiP

2/98

 9

działalność gospodarcza w branży elektrycznej

-

-

-

-

 10

eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Maszyny elektryczne

E. Gożlińska

WSiP

9/95

 11

maszyny i urządzenia elektryczne

Maszyny elektryczne

E. Gożlińska

WSiP

9/96

 12

pomiary elektryczne i elektroniczne

Pracownia elektryczna

L. Kacejko

Międzyresortowe Centrum Naukowe

-

  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 4 technik elektryk

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

Z. Marek SJ (red.)

WAM Kraków

Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum

 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa III

B. Drabik,

J. Pstrąg,

A. Zawadzki

PWN

10/09/S

 3

j. angielski

Oxford Matura Trainer

G. Manin, D. Gryca

Oxford University Press

           -

 4

j. niemiecki

Welttour 4

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/4/2014

 5

matematyka

Matematyka 3 Poznać zrozumieć

       M. Strawa

WSiP

 

582/3/2014

 6

fizyka

Zrozumieć fizykę 3

M. Braun, K. Byczuk,

A. Seweryn-Byczuk,

E. Wójtowicz

Nowa Era

632/3/2014

 7

historia i społeczeństwo

Wojna i wojskowość

Europa i świat

J. Centek, K, Kłodziński

Nowa Era

659/3/2014

659/4/2015

 8

język angielski zawodowy

Electrician

V. Evans, J Dooley

Express Publishing

-

 9

instalacje elektryczne

Instalacje i urządzenia elektryczno-energetyczne

E. Musiał

WSiP

 

2/98

 10

działalność gospodarcza w branży elektrycznej

-

-

-

-

 11

eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Eksploatacja instalacji elektrycznych. 2-Kwalifikacja E24

 

WSiP

-

 12

elektrotechnika i elektronika

       
 13

maszyny i urządzenia elektryczne

Maszyny elektryczne

E. Gożlińska

WSiP

 

9/95

 14

montaż instalacji elektrycznych

montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Napęd elektryczny

S. Januszewska,

A. Pytlak

WSiP

-

 15

pomiary elektryczne i elektroniczne

--

-

-

-

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 1 technik energetyk

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Kościele

Zbigniew Marek SJ (red.)

WAM Kraków

 
 2

j. polski

„Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część

M. Chmiel

A. Równy

Nowa Era

425/1/2012/2015

 3

j. angielski

Matura Explorer 2.

J. Nauton, A. Łabęcka

Nowa Era

361/2/2011

 4

j. niemiecki

Welttour 1 lub 2

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

452/2/2012

 5

historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

 6

matematyka

Matematyka 1 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

Wsip

582/1/2012

 7

fizyka

Odkryć fizykę

M.Braun,
W. Śliwa

Nowa Era

447/2012

 8

chemia

To jest chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

 9

biologia

Biologia. Po prostu

K. i R. Archaccy,
K. Spalik, J. Stocka

WSiP

532/2012

 10

geografia

Oblicza geografii

Radosław Kliszak, Krzysztof Wiederman

Nowa Era

433/2012

 11

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Jarosław Skłodowski

"Helion" S.A.

556/2012

 12

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

A.Janicki

Nowa Era

505/2012

 13

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Nowa Era

426/2012

 14

podstawy przedsiębio-rczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T. Rachwał

Z. Makieła, T. Rachwał

467/2012

 15

wiedza o kulturze

„Wiedza o kulturze”

W. Panek

Wyd. Polskie Wołomin

123/03

 16

elektrotechnika i energetyka

Elektrotechnika 4

S. Bolkowski

WSiP

-

 17

techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Rysunek techniczny

K. Paprocki

WSiP

-

 18

technologie i konstrukcje 

mechaniczne

Mechanika techniczna

B. Kozak

WSiP

-

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 2 technik energetyk

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Świecie

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WAM Kraków

II technikum

 2

j. polski

Ponad słowami kl. 1 cz. 2

Ponad słowami kl. 2, cz. 1

M. Chmiel

A. Równy

Wydawnictwo Szkolne PWN

425/2/2013

425/3/2014

 3

j. angielski

New Matura Solutions pre-inter.

Tim Falla, Paul A Davis

Oxford University Press

361/2/2011

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

459/2/2012

 5

matematyka

Matematyka 2 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

WSiP

582/2/2013

 6

fizyka

Zrozumieć fizykę 1

Marcin Braun, K.Byczuk

Nowa Era

632/1/2013

 7

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

 8

techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Mechanika techniczna

B. Kozak

WSiP

           -

 9

elektrotechnika i energetyka

Elektrotechnika 4

. Bolkowski

WSiP

           -

 10

instalacje i urządzenia energetyki cieplnej

Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

E. Musiał

WSiP

2/98

 11

instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

E. Musiał

WSiP

2/98

 12

pomiary i konserwacja instalacji i urządzeń energetyki cieplnej

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

J. Parchański

WSiP

         -

 13

pomiary elektryczne

Pracownia elektryczna dla technikum

M. Pilawski

WSiP

         -

 

 

Technik informatyk

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 1 technik informatyk

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

religia

W Kościele

Zbigniew Marek SJ (red.)

 
 2

j. polski

Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum klasa I, część 1

M. Chmiel

A. Równy

425/1/2012/2015

 3

j. angielski

Matura Explorer 2.

J. Nauton, A. Łabęcka

698/2/2014/2015

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

452/2/2012

 5

historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak , J. Kłaczkow

525/2012

 6

matematyka

Matematyka 1 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

582/1/2012

 7

fizyka

Odkryć fizykę

M.Braun,
W. Śliwa

447/2012

 8

chemia

To jest chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

438/2012

 9

biologia

Biologia. Po prostu

K. i R. Archaccy, K. Spalik, J. Stocka

532/2012

 10

geografia

Oblicza geografii

Radosław Kliszak, Krzysztof Wiederman

433/2012

 11

informatyka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Jarosław Skłodowski

556/2012

 12

wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi

A.Janicki

505/2012

 13

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

426/2012

 14

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T. Rachwal

467/201

 15

wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze”

W. Panek

123/03

 16

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Tomasz Kowalski

 
 17

sieci komputerowe

Systemy i sieci komputerowe

P. Bensel

 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 2 technik informatyk

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

 1

religia

W Świecie

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

Podręcznik i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum

 2

j. polski

Ponad słowami kl. 1 cz. 2

Ponad słowami kl. 2, cz. 1

B. Drabik

J. Pstrąg

A. Zawadzki

425/2/2013

425/3/2014

 3

j. angielski

Matura Solutions pre-inter.

Tim Falla, Paul A Davis

361/2/2011

 4

j. niemiecki

Welttour 2

S. Mróz-Dwornikowska

459/2/2012

 5

matematyka

Matematyka 2 Poznać, zrozumieć

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

582/2/2013

 6

informatyka

Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony cz. 1

G. Zawadzka

410/1/2012

 7

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T. Rachwał

467/2012

 8

informatyka

TurboPascal

A. Kierzkowski

-

 9

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Tomasz Kowalski

 
 10

projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Barbara Halska, Paweł Bensel

 
 11

sieci komputerowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2

Barbara Halska, Paweł Bensel

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 3 technik informatyk

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

Zbigniew Marek SJ (red.)

Podręcznik do religii dla klasy II liceum oraz II i III technikum

 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa II, część 2

J. Pstrąg

A. Zawadzki

10/09/S

 3

j. angielski

Destination Matura 2015

M. Inglot, J. Michalak

681/2014

 4

j. niemiecki

Welttour 3

S. Mróz- Dwornikowska

459/3/2013

 5

matematyka

Matematyka 2 i 3 Poznać, zrozumieć ZR

Alina Przychoda

Zygmunt Łaszczyk

582/2/2013 582/3/2014

 6

informatyka

Informatyka Europejczyka. ZR część 1

G. Zawadzka

410/1/2012

 7

historia i społeczeństwo

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Rządzący i rządzeni

T. Maćkowski, I. Janicka

659/1/2013

659/2/2014

 8

administracja bazami danych

MySQL

Marcin Lis

-

 9

bazy danych

Acces 2007

D. Mendrela, M. Szeliga

-

 10

witryny i aplikacje internetowe

Multimedia i grafika komputerowa

T. Rudny

-

 11

informatyka

Programowanie strukturalne i obiektowe

A. Majchrzak

-

 12

sieci komputerowe

Systemy i sieci komputerowe

P. Bensel

-

 13

sieci komputerowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2

Barbara Halska, Paweł Bensel

 
 14

witryny i aplikacje internetowe

Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych

Jolanta Pokorska

 
 15

bazy danych; administracja bazami danych

Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska

 
 16

programowanie aplikacji internetowych

Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska

 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasa 4 technik informatyk

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

 1

religia

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

Zbigniew Marek SJ (red.)

Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum

 2

j. polski

„Klucz do świata”

Podręcznik do języka polskiego klasa III

B. Drabik

J. Pstrąg

A. Zawadzki

10/09/S

 3

j. angielski

Oxford Matura Trainer

G. Manin, D. Gryca

-

 4

j. niemiecki

Welttour 4

S. Mróz-Dwornikowska

459/4/2014

 5

matematyka

Matematyka 3 Poznać zrozumieć

M. Strawa

582/3/2014

 6

informatyka

Informatyka Europejczyka, ZR część 2

D. Korman

410/2/2012

 7

historia i społeczeństwo

Wojna i wojskowość

Europa i świat

J. Centek, K, Kłodziński

659/3/2014

659/4/2015

 8

język angielski zawodowy

Infotech

S.Esteros

-

 9

informatyka

Symfonia C+++ część 1

J. Grębosz

-

 10

informatyka

Programowanie strukturalne i obiektowe

A.. Majchrzak

-

 11

bazy danych

Acces 2007

D. Mendrela, M. Szeliga

                 -

 12

bazy danych; administracja bazami danych

Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska

 
 13

programowanie aplikacji internetowych

Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska

 

 

 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice