Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Projekty

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

 

efs

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zajęć z przedmiotów: informatyka, język angielski, doradztwo zawodowe.

System wsparcia placówek oświatowych

W czerwcu 2013 roku Gimnazjum nr 35 oraz Technikum nr 4 zostały włączone do projektu: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cele projektu:

  1. Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli,
  2. Opracowanie planów wspomagania spójnych z planem rozwoju szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
  3. Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli,
  4. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół
  5. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
  6. Utworzenie i funkcjonowanie czterech sieci współpracy, w tym jednej dla dyrektorów. Wymiana informacji przez platformę internetową,
  7. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego,
  8. Wymiana doświadczeń i wiedzy między szkołami.

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/edukacja/System-wsparcia-placowek-oswiatoych.htm

Nauka Bez Granic

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Nauka Bez Granic. Projekt integruje nauczanie języka angielskiego z kulturą, sztuką i literaturą poprzez bliski kontakt z native speakerami języka angielskiego oraz ekspertami z różnych dziedzin, młodzież zachęcana jest do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują w uczniach chęć do indywidualnej pracy nas swoimi zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego.

http://naukabezgranic.pl/

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice