Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Projekty

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

 

efs

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zajęć z przedmiotów: informatyka, język angielski, doradztwo zawodowe.

System wsparcia placówek oświatowych

W czerwcu 2013 roku Gimnazjum nr 35 oraz Technikum nr 4 zostały włączone do projektu: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cele projektu:

  1. Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli,
  2. Opracowanie planów wspomagania spójnych z planem rozwoju szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
  3. Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli,
  4. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół
  5. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
  6. Utworzenie i funkcjonowanie czterech sieci współpracy, w tym jednej dla dyrektorów. Wymiana informacji przez platformę internetową,
  7. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego,
  8. Wymiana doświadczeń i wiedzy między szkołami.

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/edukacja/System-wsparcia-placowek-oswiatoych.htm

Nauka Bez Granic

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Nauka Bez Granic. Projekt integruje nauczanie języka angielskiego z kulturą, sztuką i literaturą poprzez bliski kontakt z native speakerami języka angielskiego oraz ekspertami z różnych dziedzin, młodzież zachęcana jest do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują w uczniach chęć do indywidualnej pracy nas swoimi zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego.

http://naukabezgranic.pl/

Dyplomy, podziękowania

 

          mistrzostwa menedzerskie         

          pilka nozna   mKSP pilka nozna   innowacje 

          pilka reczna   debata   errors

          Dzień przedsiębiorczosci 2017   kreps   siatka

          dyplom3   dyplomreczna   eko

         lekko dyplom     debata 2017   glossa

        dyplom piłka nożna gimnazjum     olimpiada michał    góra grosza 2017

        dyplom1     przedsibiorczosc    debta oxfordzka

        dyplom szkoła aktywna      biegi    dyplom  

        piłka      haniagra      zyj-smacznie         

      gora-grosza       pilkagim     lekkoatletyka

      euro   pilka-nozna    siatkówka

   tn dyplom 0037   tn dyplom 0038    Ceo

  tn dyplom 0041   tn dyplom 0035    tn dyplom 0036

 

  tn dyplomy 0032   tn Dyplomy 0013   tn dyplomy 0033

 

  tn Dyplomy 0004   tn Dyplomy 0003   tn dyplomy 0034     

 

  tn Dyplomy 0005   tn Dyplomy 0006   tn Dyplomy 0014  

 

  tn Dyplomy 0018   tn Dyplomy 0016   tn Dyplomy 0010

 

  tn Dyplomy 0012   tn Dyplomy 0011   tn dyplomy 0022  

 

 tn dyplomy 0024   tn dyplomy 0027     olimpiada-techniczna 

 

   hospicjum podz

 

   gora grosza 2018    nakretka   pieluszka podz

 

   obchody9GzW podz    zus podz    zus olimpiada podz

 

  CCF22022018 00000      podziekowanie dzien kariery18042018    bieg pamieci podz

  hospicjum07122017      zakątek10012018  Pliszka Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

  podz dyr    olimpiada ekonomiczna     Otwarta firma    

 baterie 2017   podziękowanie   podz 

podziękowanie eko    konspirator  eko podziekowanie

   mis1    moneta  Matematyka dyplom 

   urzad staty    podziekowanie1  zus

     forum   noc-biologow dnienergi2

    hospicjum1      hospicjum2    baterie

    dni energi1   obiad  olimpiada-techniczna

     dnienergi2       hospicjum2    schronisko

   scwis   hospicjum1    urzadstatystyczny

 

  tn dyplom 0039    tn dyplom 0040     olimpidaekon

 

  tn Dyplomy 0009   tn dyplomy 0026   tn Dyplomy 0019  

 

  tn Dyplomy 0002   tn dyplomy 0030   tn Dyplomy 0015

 

  tn Dyplomy 0001   tn Dyplomy 0021   tn Dyplomy 0017

 

  tn dyplomy 0028   tn dyplomy 0029   tn dyplomy 0031

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice