Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego w Technikum i Liceum

Dnia 30 września 2016 r. odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Głosować mogli wszyscy uczniowie klas ponadgimnazjalnych, a komisja wyborcza czuwała nad przebiegiem głosowania oraz jego tajnością. Głosowanie przebiegło bez incydentów, a po jego zakończeniu komisja ustaliła wyniki wyborów i podała je do publicznej wiadomości.

 

Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:
1. Sylwia Kocobolska - przewodniczący Komisji Wyborczej.
2. Dominik Pagacz - zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej.
3. Mateusz Kin - członek Komisji Wyborczej.
4. Adam Zagórski - członek Komisji Wyborczej.


Po zakończeniu i podliczeniu ilości głosów, Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki:

Udział w wyborach:

Uprawnionych do głosowania:   255 osób 
W głosowaniu udział wzięło:  168 osób
Głosów ważnych oddano:      162
Głosy nieważne:       6
Frekwencja:    65,9%

Wyniki:

Lp.  Nazwisko i imię:  Ilość głosów: 
1 Sumiński Daniel – Przewodniczący SU 73
2 Żurawska Roksana – Zastępca Przewodniczącego 31
3 Pożoga Krzysztof – Sekretarz SU 28
4 Stołowska Natalia – Skarbnik SU 19

 

6 października 2016 r. odbyło się zebranie trójek klasowych połączone z uroczystym przekazaniem władzy nowo wybranym włodarzom.

Nowo wybranym władzom życzymy wielu wspaniałych pomysłów oraz wytrwałości w ich realizacji, zaś odchodzącemu samorządowi dziękujemy za całe serce oddane szkole i podejmowane działania dla jej dobra.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice