Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum

Dnia  6 października 2016 r. odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Głosować mogli wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych, a komisja wyborcza czuwała nad przebiegiem głosowania oraz jego tajnością. Głosowanie przebiegło bez incydentów, a po jego zakończeniu komisja ustaliła wyniki wyborów i podała je do publicznej wiadomości.

Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:
1. Ksawery Faba - przewodniczący Komisji Wyborczej.
2. Natalia Zwolenik - zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej.
3. Adrian Chłap - członek Komisji Wyborczej.


Po zakończeniu i podliczeniu ilości głosów, Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki:

Udział w wyborach:

Uprawnionych do głosowania:   106 osób 
W głosowaniu udział wzięło:  92 osoby
Głosów ważnych oddano:      92
Głosy nieważne:       0
Frekwencja:    86,8%

Wyniki:

Lp.  Nazwisko i imię:  Ilość głosów: 
1 Strasz Aleksandra  – Przewodniczący SU 23
2 Sidło Wiktor– Zastępca Przewodniczącego 21
3 Gładysz Adam – Skarbnik SU 21

 

Serdecznie gratulujemy!

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice