Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ewidencja zbierania nakrętek - marzec 2019

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

3ag

---

---

---

3bg

---

---

---

1L

---

---

---

2L

---

---

---

3L

3,0

III

8

1E1

2,8

IV

5

1E2

2.5

V

5

1i

1,2

VIII

5

2E1

---

---

---

2E2

0,7

IX

5

2i

---

---

---

3E

---

---

---

3i

---

---

---

4E

2,0

VII

5

4i

2,2

VI

5

4i2

17,5

I

10

4PN3

4,0

II

---

Razem zebrano 35,9 kg.

Zestawienie wyników za luty 2019 r. w konkursie "WZOROWA KLASA"

 Kategorie

3ag

3bg

1L

2L

3L

1E1

1E2

1i

2E1

2E2

2i

3E

3i

4E

4i

4i2

Frekwencja za luty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

10

15

15

10

15

15

15

15

5

15

15

15

15

15

10

15

Punkty dodatkowe/karne

+8

+4

+2

-8

+4

-4

+6

-2

0

+8

+4

+10

-4

+6

0

+10

Góra Grosza 2019

---

---

5

---

---

5

8

5

5

5

5

9

5

10

5

5

Zbiórka środków pielęgnacyjnych

---

10

5

---

5

---

---

5

---

9

---

---

5

---

---

9

Zbiórka nakrętek za luty

---

---

8

---

5

5

---

10

5

5

5

9

5

5

5

5

Razem za luty

18

29

35

2

29

21

29

33

15

42

29

43

26

36

20

44

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 2E2: Karola Rutkowska, Werka Felis i Łuki Michalski.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Ewidencja zbierania nakrętek - luty 2019

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

3ag

---

---

---

3bg

---

---

---

1L

6,2

III

8

2L

---

---

---

3L

2,0

VII

5

1E1

1,4

VIII

5

1E2

---

---

---

1i

10,3

I

10

2E1

3,5

V

5

2E2

0,6

X

5

2i

1,0

IX

5

3E

8,0

II

9

3i

0,5

XI

5

4E

2,5

VI

5

4i

0,4

XII

5

4i2

6,0

IV

5

Razem zebrano 42,4 kg.

Zestawienie wyników za styczeń 2019 r. w konkursie "WZOROWA KLASA"

Kategorie

3ag

3bg

1L

2L

3L

1E1

1E2

1i

2E1

2E2

2i

3E

3i

4E

4i

4i2

Frekwencja za styczeń

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

5

10

15

5

0

5

10

0

0

10

10

15

5

15

0

0

Punkty dodatkowe/karne

+8

+8

+6

-8

-2

-8

+10

-10

+4

+10

0

+10

+4

+10

+2

+8

Śródroczna średnia ocen klasy

10

25

20

0

5

5

35

0

20

60

10

15

20

0

15

30

Zbiórka nakrętek za styczeń

---

5

---

---

5

---

5

---

5

8

---

10

---

5

---

9

Razem za styczeń

23

48

46

-3

8

2

60

-10

29

88

20

50

29

30

17

47

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

vulcan

filmik1

laur1

medal

festyn

osiagniecia

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice