Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Informacja dodatkowa

PUNKTY PRZYZNANE W KONKURSIE WZOROWA KLASA

W RAMACH KATEGORII „ŚRÓDROCZNA ŚREDNIA OCEN KLAS”

Klasa

Śródroczna średnia ocen

Liczba uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,00

Razem

2ag

3,07

2 (10 pkt)

10

2bg

3,60 – II miejsce (10 pkt)

5 (25 pkt)

35

3ag

3,37

7 (35 pkt)

35

1L

3,17

---

---

2L

3,38

3 (15 pkt)

15

3L

3,30

---

---

1E1

2,57

1 (5 pkt)

5

1E2

3,67 – I miejsce (15 pkt)

8 (40 pkt)

55

1i

2,77

---

---

2E

3,43 – III miejsce (5 pkt)

4 (20 pkt)

25

2i

2,79

3 (15 pkt)

15

3E

2,79

---

---

3i

2,78

1 (5 pkt)

5

3i2

3,36

6 (30 pkt)

30

4E

3,20

1 (5 pkt)

5

4i

2,78

3 (15 pkt)

15

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice