Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 4i: Ola Łukomska, Julia Ulenberg i Paweł Trytko.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Zestawienie wyników za styczeń 2018 r. w konkursie „WZOROWA KLASA”

Kategorie

2ag

2bg

3ag

1L

2L

3L

1E1

1E2

1i

2E

2i

3E

3i

3i2

4E

4i

Frekwencja za styczeń

0

5

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

15

15

15

0

0

5

0

10

10

15

5

15

0

5

15

15

Punkty dodatkowe/karne

+2

-2

+8

-2

+10

+2

-10

+10

+8

+10

+10

+10

+6

+10

+2

+4

Śródroczna średnia ocen klasy

10

35

35

---

15

---

5

55

---

25

15

---

5

30

5

15

Zbiórka nakrętekza styczeń

---

---

9

---

5

5

---

---

5

10

8

5

---

5

---

---

Razem za styczeń

27

53

72

-2

30

12

-5

80

23

60

38

30

11

50

22

34

Informacja dodatkowa

PUNKTY PRZYZNANE W KONKURSIE WZOROWA KLASA

W RAMACH KATEGORII „ŚRÓDROCZNA ŚREDNIA OCEN KLAS”

Klasa

Śródroczna średnia ocen

Liczba uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,00

Razem

2ag

3,07

2 (10 pkt)

10

2bg

3,60 – II miejsce (10 pkt)

5 (25 pkt)

35

3ag

3,37

7 (35 pkt)

35

1L

3,17

---

---

2L

3,38

3 (15 pkt)

15

3L

3,30

---

---

1E1

2,57

1 (5 pkt)

5

1E2

3,67 – I miejsce (15 pkt)

8 (40 pkt)

55

1i

2,77

---

---

2E

3,43 – III miejsce (5 pkt)

4 (20 pkt)

25

2i

2,79

3 (15 pkt)

15

3E

2,79

---

---

3i

2,78

1 (5 pkt)

5

3i2

3,36

6 (30 pkt)

30

4E

3,20

1 (5 pkt)

5

4i

2,78

3 (15 pkt)

15

Ewidencja zbierania nakrętek - styczeń 2018 r.

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

2ag

---

---

---

2bg

---

---

---

3ag

11,7

II

9

1L

---

---

---

2L

4,2

VII

5

3L

4,3

VI

5

1E1

---

---

---

1E2

---

---

---

1i

3,5

VIII

5

2E

20,5

I

10

2i

9,0

III

8

3E

5,1

IV

5

3i

---

---

---

3i2

4,5

V

5

4E

---

---

---

4i

---

---

---

2PN

1,6

IX

---

SP5

42,7

---

---

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 4i: Ola Łukomska, Julia Ulenberg i Paweł Trytko.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice