Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Informacja dodatkowa

PUNKTY PRZYZNANE W KONKURSIE WZOROWA KLASA

W RAMACH KATEGORII „ŚRÓDROCZNA ŚREDNIA OCEN KLAS”

Klasa

Śródroczna średnia ocen

Liczba uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,00

Razem

2ag

3,07

2 (10 pkt)

10

2bg

3,60 – II miejsce (10 pkt)

5 (25 pkt)

35

3ag

3,37

7 (35 pkt)

35

1L

3,17

---

---

2L

3,38

3 (15 pkt)

15

3L

3,30

---

---

1E1

2,57

1 (5 pkt)

5

1E2

3,67 – I miejsce (15 pkt)

8 (40 pkt)

55

1i

2,77

---

---

2E

3,43 – III miejsce (5 pkt)

4 (20 pkt)

25

2i

2,79

3 (15 pkt)

15

3E

2,79

---

---

3i

2,78

1 (5 pkt)

5

3i2

3,36

6 (30 pkt)

30

4E

3,20

1 (5 pkt)

5

4i

2,78

3 (15 pkt)

15

Ewidencja zbierania nakrętek - styczeń 2018 r.

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

2ag

---

---

---

2bg

---

---

---

3ag

11,7

II

9

1L

---

---

---

2L

4,2

VII

5

3L

4,3

VI

5

1E1

---

---

---

1E2

---

---

---

1i

3,5

VIII

5

2E

20,5

I

10

2i

9,0

III

8

3E

5,1

IV

5

3i

---

---

---

3i2

4,5

V

5

4E

---

---

---

4i

---

---

---

2PN

1,6

IX

---

SP5

42,7

---

---

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 4i: Ola Łukomska, Julia Ulenberg i Paweł Trytko.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Zestawienie wyników za grudzień 2018 r. w konkursie „WZOROWA KLASA”

Kategorie

2ag

2bg

3ag

1L

2L

3L

1E1

1E2

1i

2E

2i

3E

3i

3i2

4E

4i

Frekwencja za grudzień

0

5

5

5

0

5

0

5

0

0

0

5

0

0

5

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

15

5

15

0

5

15

0

15

10

15

15

15

15

15

15

15

Punkty dodatkowe/karne

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+2

Udział w konkursach prozdrowotnych

5

---

---

10

---

5

9

10

---

---

---

10

---

10

---

---

Maraton Pisania Listów

5

5

5

5

5

5

5

10

5

8

5

5

5

9

5

5

Udział „trójki klasowej”

w zebraniu SU 19.12.2017 r.

---

---

5

---

5

---

5

5

---

5

---

---

5

5

5

5

Konkurs „Świąteczny wystrój sal”

10

5

9

5

5

10

5

10

9

10

5

10

5

10

---

8

Razem za grudzień

45

30

49

35

30

50

34

65

34

48

35

55

40

59

40

35

Wyniki konkursu „Świąteczny wystrój sal”

Klasa

Miejsce

Punkty

2ag

I

10

2bg

---

5

3ag

II

9

1E1

---

5

1E2

I

10

1i

II

9

2E

I

10

2i

---

5

3E

I

10

3i

---

5

3i2

I

10

4E

---

---

4i

III

8

1L

---

5

2L

---

5

3L

I

10

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice