Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ogłoszenie

nakretkaZarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że zbiórka nakrętek odbędzie się  29 marca 2017 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczennice klasy 3i: Julia Ulenberg, Ola Łukomska i Ola Stolecka.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Zestawienie wyników za luty 2017 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za luty

5

10

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

15

0

0

0

Spóźnienia

15

10

0

0

10

Punkty dodatkowe/karne

-7

+1

-4

-4

-8

Udział w zbiórce nakrętek

9

10

0

0

0

Razem za luty

22

46

-4

-4

2

Technikum i liceum

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za luty

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

0

5

15

0

15

5

5

15

0

5

0

Punkty dodatkowe/karne

+4

0

+4

-4

+6

+2

+10

+6

0

+10

-4

Konkurs LOVE BOAT

10

---

9

---

---

---

---

5

---

---

---

English dictation

5

5

10

5

5

9

5

9

---

5

9

Zbiórka nakrętek za luty

5

10

5

---

5

---

9

8

5

---

---

Razem za luty

24

20

43

1

31

16

34

43

5

20

5

Ewidencja zbierania nakrętek - luty 2017 r.

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

GIMNAZJUM

1ag

1,2

II

9

1bg

4,6

I

10

2ag

---

---

---

3ag

---

---

---

3bg

---

--

---

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1L

4,4

IV

5

2L

13,2

I

10

1E

3,9

VI

5

1i

---

---

---

2E

1,9

VII

5

2i

---

---

---

2i2

8,1

II

9

3E

5,6

III

8

3i

4,2

V

5

4E

---

---

---

4i

---

---

---

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

SP5

---

---

---

Zestawienie wyników za styczeń 2017 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za styczeń

0

5

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

15

0

0

0

Spóźnienia

15

15

15

15

15

Punkty dodatkowe/karne

0

-10

0

+10

+7

Udział „Trójki Klasowej”
w zebraniu SU

5

5

5

5

5

Śródroczna średnia klasy + średnia każdego ucznia ze średnią minimum 4,0

10

55

45

0

10

Razem za grudzień

30

85

65

30

37

Technikum i liceum

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za styczeń

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Punkty dodatkowe/karne

-2

+2

+2

+10

+2

+10

+10

+2

+4

+2

+4

Śródroczna średnia ocen klasy

15

10

30

---

---

---

50

10

10

10

10

Razem za styczeń

18

27

47

25

17

25

75

27

29

27

29

Zestawienie wyników za grudzień 2016 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum 

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za grudzień

0

10

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

15

0

0

0

Spóźnienia

15

15

15

5

15

Punkty dodatkowe/karne

+10

+10

+10

+10

+2

Udział w akcji „Kartka Świąteczna” oraz zbiórka maskotek dla dzieci
z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

8

9

10

5

-

Udział w akademii: 35 rocznica Pacyfikacji Kopalni "Wujek"

15

-

10

-

-

Zbiórka nakrętek za grudzień

10

9

8

-

-

Razem za grudzień

58

68

53

20

17

Technikum i liceum

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za grudzień

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

10

0

15

15

15

10

5

10

10

15

0

Punkty dodatkowe/karne

+10

-4

+10

+10

+10

+6

+10

+8

+6

+10

+10

Udział w akcji pisania listów do Św. Mikołaja

---

---

---

5

---

---

---

---

---

5

---

Udział w Jasełkach

---

---

---

---

---

---

15

---

---

---

---

Zbiórka nakrętek za grudzień

---

5

5

---

5

8

9

5

---

---

10

Udział w kiermaszu ciast i babeczek

5

5

5

---

5

---

5

---

5

---

5

Udział w konkursie na świąteczny  wystrój sal

5

10

8

5

9

5

10

5

8

5

5

Razem za grudzień

30

16

43

35

44

29

54

28

29

35

30

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice