Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Zestawienie wyników za marzec 2017 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za marzec

0

5

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

Spóźnienia

15

10

10

0

10

Punkty dodatkowe/karne

-4

-1

-4

+10

-2

Udział w zbiórce nakrętek

10

8

9

0

0

Akcja „Góra Grosza”

8

9

10

5

0

Razem za marzec

24

31

25

15

8

Technikum i liceum

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za marzec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

0

0

15

10

10

5

5

15

10

0

0

Punkty dodatkowe/karne

+2

-4

+10

+2

+4

0

+10

-2

+4

+8

0

Akcja GÓRA GROSZA

5

5

5

8

10

5

5

---

---

9

---

Zbiórka nakrętek za marzec

9

9

10

---

5

5

5

---

---

8

---

Razem za marzec

16

10

40

20

29

15

25

13

14

25

0

Ewidencja zbierania nakrętek - marzec 2017 r.

 Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

GIMNAZJUM

1ag

36,4

I

10

1bg

2,0

III

8

2ag

9,6

II

9

3ag

---

---

---

3bg

---

--

---

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1L

4,9

II

9

2L

4,9

II

9

1E

13,5

I

10

1i

---

---

---

2E

2,0

VI

5

2i

4,2

IV

5

2i2

2,6

V

5

3E

---

---

---

3i

---

---

---

4E

4,7

III

8

4i

---

---

---

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

SP5

117,3

---

---

Ogłoszenie

nakretkaZarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że zbiórka nakrętek odbędzie się  29 marca 2017 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczennice klasy 3i: Julia Ulenberg, Ola Łukomska i Ola Stolecka.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Zestawienie wyników za luty 2017 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za luty

5

10

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

15

0

0

0

Spóźnienia

15

10

0

0

10

Punkty dodatkowe/karne

-7

+1

-4

-4

-8

Udział w zbiórce nakrętek

9

10

0

0

0

Razem za luty

22

46

-4

-4

2

Technikum i liceum

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za luty

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

0

5

15

0

15

5

5

15

0

5

0

Punkty dodatkowe/karne

+4

0

+4

-4

+6

+2

+10

+6

0

+10

-4

Konkurs LOVE BOAT

10

---

9

---

---

---

---

5

---

---

---

English dictation

5

5

10

5

5

9

5

9

---

5

9

Zbiórka nakrętek za luty

5

10

5

---

5

---

9

8

5

---

---

Razem za luty

24

20

43

1

31

16

34

43

5

20

5

Ewidencja zbierania nakrętek - luty 2017 r.

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

GIMNAZJUM

1ag

1,2

II

9

1bg

4,6

I

10

2ag

---

---

---

3ag

---

---

---

3bg

---

--

---

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1L

4,4

IV

5

2L

13,2

I

10

1E

3,9

VI

5

1i

---

---

---

2E

1,9

VII

5

2i

---

---

---

2i2

8,1

II

9

3E

5,6

III

8

3i

4,2

V

5

4E

---

---

---

4i

---

---

---

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

SP5

---

---

---

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice