Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Konkurs "WZOROWA KLASA" rozstrzygnięty

wzorowa klasa

Zarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że w konkursie WZOROWA KLASA:

 

Technikum i liceum                                                   Gimnazjum

I miejsce zajęła klasa 2i2 (371 punktów),              I miejsce zajęła klasa 1bg (508 punktów),

II miejsce zajęła klasa 1E (333 punktów),             II miejsce zajęła klasa 2ag (305 punktów),

III miejsce zajęła klasa 2E (327 punktów),            III miejsce zajęła klasa 1ag (250 punktów).

        

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy wytrwałości i zaangażowania. Zapraszamy do zabawy w nowym roku szkolnym.

Zbiorcze zestawienie wyników w konkursie "WZOROWA KLASA"

Gimnazjum

Miesiąc

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Wrzesień

28

57

31

5

30

Październik

29

62

22

8

45

Listopad

39

53

24

2

14

Grudzień

58

68

53

20

17

Styczeń

30

85

65

30

37

Luty

22

46

-4

-4

2

Marzec

24

31

25

15

8

Kwiecień

20

52

43

34

24

Maj

44

54

46

23

20

Razem

250

508

305

133

197

 Technikum i liceum

Miesiąc

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Wrzesień

40

28

33

17

60

24

44

17

19

19

18

Październik

47

21

18

35

31

5

31

7

7

30

24

Listopad

13

3

32

19

45

30

38

9

9

10

11

Grudzień

30

16

43

35

44

29

54

28

29

35

30

Styczeń

18

27

47

25

17

25

75

27

29

27

29

Luty

24

20

43

1

31

16

34

43

5

20

5

Marzec

16

10

40

20

29

15

25

13

14

25

0

Kwiecień

18

6

24

19

38

15

34

21

15

25

17

Maj

32

34

53

29

32

31

36

2

---

---

---

Razem

238

165

333

200

327

190

371

167

127

191

134

Zestawienie wyników za maj 2017 r. w konkursie WZOROWA KLASA

Gimnazjum

Kategorie

1ag

1bg

2ag

3ag

3bg

Frekwencja za maj

0

10

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

10

0

0

0

Spóźnienia

10

0

10

0

10

Punkty dodatkowe/karne

+10

+10

+10

+3

+10

Udział w zbiórce nakrętek

10

9

8

5

-

Udział w VI Szkolnym Festynie Środowiskowym (występy)

5

5

5

5

-

Udział w VI Szkolnym Festynie Środowiskowym (sałatki i ciasta)

9

5

8

10

-

Udział w zebraniu SU

-

5

5

-

-

Razem za maj

44

54

46

23

20

Technikum i liceum 

Kategorie

1L

2L

1E

1i

2E

2i

2i2

3E

3i

4E

4i

Frekwencja za maj

0

0

5

0

0

0

5

---

---

---

---

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

Spóźnienia

10

5

15

5

5

0

5

---

---

---

---

Punkty dodatkowe/karne

+2

+10

+10

+10

+10

+10

+10

---

---

---

---

Zbiórka kakao i płatków dla Wspólnoty Burego Misia

9

5

10

5

8

5

5

---

---

---

---

Udział w Festynie Środowiskowym

6

4

4

4

4

8

6

---

---

---

---

Zbiórka nakrętek za maj

5

10

9

5

5

8

5

2

---

---

---

Razem za maj

32

34

53

29

32

31

36

2

---

---

---

Ewidencja zbierania nakrętek - maj 2017 r.

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

GIMNAZJUM

1ag

16,2

I

10

1bg

5,5

II

9

2ag

4,0

III

8

3ag

0,5

IV

5

3bg

---

---

---

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1L

5,5

VI

5

2L

18,4

I

10

1E

12,0

II

9

1i

9,8

IV

5

2E

5,5

VI

5

2i

11,0

III

8

2i2

6,6

V

5

3E

---

---

---

3i

---

---

---

4E

---

---

---

4i

---

---

---

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

SP5

48,0

-----

-----

Ogłoszenie

nakretkaZarząd Samorządu Uczniowskiego informuje, że zbiórka nakrętek odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczennice klasy 2i2: Michał Toczko i Maciek Bogdański.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice