Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 2E2: Karola Rutkowska, Werka Felis i Łuki Michalski.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

Ewidencja zbierania nakrętek - luty 2019

Klasa

Masa w kg

Miejsce

Punkty

3ag

---

---

---

3bg

---

---

---

1L

6,2

III

8

2L

---

---

---

3L

2,0

VII

5

1E1

1,4

VIII

5

1E2

---

---

---

1i

10,3

I

10

2E1

3,5

V

5

2E2

0,6

X

5

2i

1,0

IX

5

3E

8,0

II

9

3i

0,5

XI

5

4E

2,5

VI

5

4i

0,4

XII

5

4i2

6,0

IV

5

Razem zebrano 42,4 kg.

Zestawienie wyników za styczeń 2019 r. w konkursie "WZOROWA KLASA"

Kategorie

3ag

3bg

1L

2L

3L

1E1

1E2

1i

2E1

2E2

2i

3E

3i

4E

4i

4i2

Frekwencja za styczeń

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Godziny nieusprawiedliwione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spóźnienia

5

10

15

5

0

5

10

0

0

10

10

15

5

15

0

0

Punkty dodatkowe/karne

+8

+8

+6

-8

-2

-8

+10

-10

+4

+10

0

+10

+4

+10

+2

+8

Śródroczna średnia ocen klasy

10

25

20

0

5

5

35

0

20

60

10

15

20

0

15

30

Zbiórka nakrętek za styczeń

---

5

---

---

5

---

5

---

5

8

---

10

---

5

---

9

Razem za styczeń

23

48

46

-3

8

2

60

-10

29

88

20

50

29

30

17

47

Punkty przyznane w konkursie WZOROWA KLASA w ramach kategorii "Śródroczna średnia ocen klas"

Klasa

Śródroczna średnia ocen

Liczba uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,00

Razem

3ag

2,83

2 (10 pkt)

10 pkt

3bg

3,52 – II miejsce (10 pkt)

3 (15 pkt)

25 pkt

1L

3,37

4 (20 pkt)

20 pkt

2L

3,05

---

---

3L

3,16

1 (5 pkt)

5 pkt

1E1

2,77

1 (5 pkt)

5 pkt

1E2

3,38 – III miejsce (5 pkt)

6 (30 pkt)

35 pkt

1i

2,73

---

---

2E1

2,73

4 (20 pkt)

20 pkt

2E2

3,66 – I miejsce (15 pkt)

9 (45 pkt)

60 pkt

2i

3,04

2 (10 pkt)

10 pkt

3E

3,26

3 (15 pkt)

15 pkt

3i

3,29

4 (20 pkt)

20 pkt

4E

2,92

---

---

4i

3,14

3 (15 pkt)

15 pkt

4i2

3,37

6 (30 pkt)

30 pkt

Ogłoszenie

logo nakretkiZbiórka nakrętek odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:25 na korytarzu koło pracowni elektrcznych.

Nakrętki odbiorą uczniowie klasy 2E2: Karola Rutkowska, Werka Felis i Łuki Michalski.

Przypominamy, że nakrętki mają być zważone i oznaczone klasą.

Za udział, każda klasa zostanie nagrodzona punktami w konkursie WZOROWA KLASA.

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice